Friday , March 1 2024

Podul de la Burdujeni va fi reparat cu intarziere

N utilajul special pentru consolidarea podului de peste r=ul Suceava sose[te mai t=rziu dec=t a fost planificat [i de aceea nu s-au putut finaliza lucr\rile de consolidare p=n\ la finele lunii noiembrie, a[a cum se sperase ini]ial

Repararea podului de la Burdujeni nu va fi finalizat\ mai `nainte de jum\tatea acestei luni. Este vorba doar despre lucr\rile din prima faz\, adic\ aceea de consolidarea a pilonului afectat de inunda]iile din vara trecut\. Deocamdat\, la fa]a locului este a[teptat\ sosirea unui utilaj special care s\ permit\ aplicarea respectivei tehnologii. „Vom `ncepe s\ turn\m cilindrii de consolidare a pilonilor de la pod. Au avut loc mai multe discu]ii `ntre constructor [i proiectant asupra solu]iei de adoptat [i utilajelor care vor fi folosite. A[tept\m un utilaj pe care firma Colas `l va duce din ]ar\, unul performant care s\ permit\ turnarea continu\, a[a cum prevede tehnologia”, a eviden]iat Ion Lungu.
Reamintim c\, ini]ial, se estima c\ prima etap\, cea de consolidare a pilonului, va fi `ncheiat\ la 1 decembrie. Ieri, la Prim\ria municipiului Suceava, a avut loc o `nt=lnire `ntre primarul Ion Lungu, reprezentan]ii firmei de construc]ii SCCF Grop Colas Ia[i [i IPTANA, proiectantul lucr\rilor de reparare a podului rutier de pe r=ul Suceava. Potrivit primarului Ion Lungu, discu]iile s-au axat pe ultimele am\nunte legate de aplicarea solu]iei tehnologice moderne de turnare continu\ betonului. Ion Lungu a subliniat c\, dup\ devierea cursului apei, este necesar\ declan[area interven]iilor necesare de remediere, acestea urm=nd a fi `ncheiate, cel mai probabil, pe 15 decembrie.
~n ce prive[te a doua etap\ a lucr\rilor, aceasta este prev\zut\ pentru prim\vara lui 2011 [i include, printre altele, consolidarea infrastructurii superioare, precum [i alinierea la calea de rulare a por]iunii curbate a podului. ~n continuare, din cauz\ c\ nu s-a finalziat prima etap\ de consolidare a podului, restric]ia de trafic pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone se men]ine iar toate aceste ma[ini sunt dirijate pe variante ocolitoare de pe str\zile Traian Vuia [i Gheorghe Doja. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Băută, o femeie din Frătăuți a căzut de pe bicicletă și a ajuns în stare gravă la spital

Joi seara, la orele 18:10, Poliția Rădăuți a fost sesizată prin 112, că pe DJ …