Tuesday , March 5 2024

PNL Suceava vrea sa scape si de ultimul parlamentar pe care-l mai are

Deputatul Mircea Grosaru
Alexandru B\i[anu vrea s\-l excluda din PNL Suceava pe deputatul minorit\]ii italiene, Mircea Grosaru “Eu m-a[ retrage din organiza]ie, dar de unde, pentru ca organiza]ia nu mai exist\”, declara deputatul Mircea Grosaru el spune ca acum c=teva zile au plecat din Biroul Permanent Jude]ean al PNL înca doua persoane  – Cezar Ioja din Vatra Dornei, care a trecut la PSD, [i Vasile Giosan din C=mpulung Moldovenesc, constat=nd [i ei ca Alexandru B\i[anu nu [tie s\-[i faca echip\, ci vrea s\-[i faca “partid privat”
Organiza]ia jude]eana a Partidului Na]ional Liberal se restr=nge tot mai mult, tinz=nd sa devina într-o scurta perioada “partidul privat” al lui {tefan Alexandru B\i[anu, a[a cum a declarat deputatul Mircea Grosaru, revenit anut trecut în Biroul Permanent al PNL Suceava cu inten]ia de a pune um\rul la reconstruc]ia partidului.
Pre[edintele PNL Suceava, Alexandru B\i[anu, a declarat ieri ca va cere Delega]iei Permanente a organiza]iei excluderea din partid a deputatului Mircea Grosaru, care reprezinta minoritatea italian\, pe motiv ca acesta nu a activat în organiza]ie, iar în Parlament a votat al\turi de PDL.
Anun]ul vine dupa ce deputatul Mircea Grosaru a declarat presei locale ca Biroul Permanent Jude]ean al PNL Suceava trebuie dizolvat pentru lipsa de activitate.
B\i[anu a spus, într-o conferin]a de pres\, ca Biroul Permanent Jude]ean al PNL Suceava a votat în urma cu doua luni pentru excluderea lui Grosaru din partid, iar aceasta urmeaza sa fie confirmata de Delega]ia Permanenta a PNL Suceava.
“Mircea Grosaru este exclus de doua luni, pentru ca nu a activat timp de opt luni dupa Conferin]a jude]eana în cadrul partidului, nu a participat la nicio [edin]a [i nu [i-a pl\tit cotiza]ia. În Parlament a votat împotriva intereselor românilor [i conceptelor de dreapta”, a spus B\i[anu. El considera ca deputatul Grosaru a ac]ionat în calitate de parlamentar împotriva intereselor PNL. “Grosaru trebuia sa aleaga sa fie deputat al Asocia]iei Italienilor [i slugoi al puterii sau membru al PNL”, a spus B\i[anu.
El a mai declarat ca va încerca sa trezeasca etnicii italieni s\-[i desemneze un adev\rat reprezentant, pentru ca Mircea Grosaru nu este italian [i a înv\]at italiana din dic]ionar.
“Comunitatea italienilor are oameni valoro[i”, a spus B\i[anu.
“B\i[anu nu mai are calitatea de pre[edinte al organiza]iei jude]ene a PNL pentru ca nu mai exista Biroul Permanent Jude]ean, pe care sa îl coordoneze”
Mircea Grosaru considera ca m\sura excluderii unui parlamentar din PNL poate fi decisa doar de conducerea centrala a partidului. Pe de alta parte, Grosaru a ar\tat c\, din punctul s\u de vedere, nu exista o organiza]ie de conducere a filialei PNL Suceava. “Aceasta structura nu mai exist\, conform statutului partidului, care spune c\, daca Biroul Permanent Jude]ean – care conduce filiala jude]ean\, nu se întrune[te de trei ori consecutiv, acesta se dizolv\. Cea mai buna dovada o are la îndem=na chiar B\i[anu – dizolvarea de drept a organiza]iei municipale Suceava, din acela[i motiv – plecarea oamenilor din organiza]ie”. Deputatul Mircea Grosaru considera ca {tefan Alexandru B\i[anu nu mai are calitatea de pre[edinte al organiza]iei jude]ene a PNL pentru ca nu mai exista Biroul Permanent Jude]ean, pe care sa îl coordoneze, fiind desfiin]at de drept fiindca nu a func]ionat de mai bine de [ase luni.
Mircea Grosaru a mai punctat ca duminic\, la o înt=lnire neoficiala ce s-a desf\[urat la Gura Humorului, i s-ar fi cerut sa se retraga din Biroul Permanent. “De unde sa ma retrag? Dintr-un birou inexistent? Eu am mers la Humor la invita]ia domnului Marius Ursaciuc. C=nd am v\zut atitudinea lui Alexandru B\i[anu, m-am retras. Dar trebuie sa precizez ca tot în acea zi înca doua persoane au decis sa p\r\seasca PNL. Este vorba despre Cezar Ioja de la Vatra Dornei, care s-a înscris deja în PSD, [i de Vasile Giosan, de la C=mpulung Moldovenesc. Am=ndoi, fo[ti mebri în Biroul Permanent Jude]ean [i care au declarat ca pleaca pentru ca B\i[anu nu [tie sa î[i faca echip\”, a mai spus Grosaru.
Astfel, {tefan Alexandru B\i[anu r\m=ne de la o zi la alta tot mai singur, în continuare fiindu-i credincios afaceristul sucevean Ilie Ni]\, fost PD-ist, apoi PRM-ist, înscris de vreo doi ani în PNL. (Neculai RO{CA)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …