Tuesday , January 31 2023

Pizzerii și restaurante controlate de inspectorii de muncă suceveni

În luna mai 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfășurat campania la nivel național privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice: bufet expres, restaurant fast-food, pizzerie.

Cu această ocazie, inspectorii de muncă suceveni au efectuat un număr de 32 controale, în urma cărora s-au dat 20 sancțiuni contravenționale, valoarea amen­­zilor aplicate fiind de 52.000 lei.

În legătură cu domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), au fost controlați 14 angajatori cu 196 lucrători, fiind constatate 15 deficiențe și 12 angajatori sancționați. Principalele deficiențe constatate au fost: instruire in­­suficientă în domeniul SSM a lucrătorilor; neinstruirea lucrătorilor care apli­că măsurile de prim ajutor; neasigurarea funcționării permanente a protectorului la malaxorul de aluat; sem­­na­­lizarea de SSM la locul de muncă insuficientă; nedesemnare lu­crători ce aplică mă­surile de prim ajutor, stingere incendii și evacuare lucră­tori.

Obiectivele campaniei au fost : Identificarea angajatorilor din domeniu ce utilizează muncă nedeclarată, inclusiv luarea măsurilor care se impun; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în privința necesității respectării prevederilor le­gale în relațiile de muncă; identificare angajatori ce utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor; eliminare neconformități constatate prin dispunere de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și sancțiuni contraven­ționale corespunzătoare; creștere grad de con­­știentizare al angajatorilor și lu­crătorilor pri­vind necesitatea aplicării și respectării legislației în domeniul SSM, respectiv eliminare riscuri profesionale specifice – cădere la același nivel prin alunecare, expunere la temperaturi extreme, intoxicații, electrocutare, arsuri, tăieturi; reducere con­secințe socio-economice negative derivate din neres­pectarea de către angajatorii din do­­me­niul alimentației publice a ­preve­derilor legale. (D.P.)

Vezi si

Un tânăr de 18 ani din Bunești, prins de jandarmii din Fălticeni după ce a lovit un bărbat cu o bâtă

În data de 30 ianuarie a.c., pe timpul executării serviciului de patrulare, jandarmii din municipiul …