Wednesday , November 30 2022

Piata din fata Prefecturii se va `nchide vara, iar produsele se vor comercializa `n hala de la Piata Mare

Fosta hal\ de carne din centrul Sucevei va fi recompartimentat\. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu care a declarat c\, acolo, vor fi comercializate produse bio. Pia]a respectiv\ va func]iona [apte zile din [apte. Potrivit celor afirmate de edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude], `n respectiva loca]ie `[i vor vinde marfa comercian]ii de produse agroalimentare care, `ncep=nd cu toamna trecut\, sunt prezen]i, la fiecare sf=r[it de s\pt\m`n\, `n pia]a volant\ din fa]a Palatului Administrativ. Referindu-=se la acest aspect, primarul Ion Lungu a ad\ugat c\ pia]a respectiv\ va fi `nchis\ la var\ pentru c\ func]ioneaz\ `n condi]ii improprii. (D.P.)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …