Saturday , November 26 2022

Piata agroalimentara din Gura Humorului, sparta in toiul noptii de hoti

~n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\, `n jurul orei 04.00, Poli]ia ora[ului Gura Humorului a fost sesizat\ de c\tre Elisaveta B. din localitate, despre faptul c\ u[a pie]ei agroalimentare este întredeschis\ [i prezint\ urme de for]are.
Cu ocazia cercet\rilor efectuate de poli]i[ti, s-a stabilit c\ în noaptea de 19 spre 20 februarie, persoane necunoscute au p\truns în incinta Pie]ei Agroalimentare din ora[ul Gura Humorului [i prin for]area u[ilor au p\truns în magazinele apar]inând unor societ\]i comerciale de unde au sustras bunuri alimentare în valoare de aproximativ 20 lei [i suma de 295 lei.
Tot în interiorul pie]ei, autorii au p\truns în incinta bazarului prin for]area lac\telor de la poarta de acces, `n zona unde sunt amplasate mai multe mese cu m\rfuri ce apar]in mai multor persoane fizice, de unde au sustras bunuri în valoare de 125 lei [i 440 lei.
Cercet\rile sunt continuate de poli]i[ti sub aspectul comiterii infrac]iunii de furt calificat, în vederea identific\rii autorilor [i recuper\rii prejudiciilor. (O.S.)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …