Monday , May 27 2024

Petru Luhan spune ca o va invita in Bucovina pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei

Aflat `n vacan]\ `n Rom=nia, europarlamentarul Petru Luhan a profitat de ocazie pentru a promova turismul `n Bucovina, prelu=nd rolul de gazd\ pentru turi[tii germani. Printre oaspe]i s-a num\rat [i fostul antrenor secund al echipei na]ionale de c\l\rie sportiv\ a Germaniei, aflat `n vizit\ dup\ 10 ani `n Rom=nia, `mpreun\ cu so]ia. Turi[tii au fost impresiona]i de costumele populare rom=ne[ti, pe care au avut ocazia s\ le [i poarte. “Trebuie s\ promova]i mai mult `n Germania frumuse]ea turistic\ a Rom=niei”, au spus oaspe]ii germani, care au avut ocazia s\ viziteze at=t litoralul, c=t [i zona Bra[ovului. Ace[tia au promis c\ [i anul viitor vor petrece concediul tot `n Rom=nia. “Sunt foarte mul]i turi[ti germani care obi[nuiau s\ `[i petreac\ vacantele `n ]ara noastr\. Trebuie s\ `ncerc\m s\ `i rec=[tig\m, pentru ca germanii s\ redescopere Rom=nia, acum membr\ a familiei europene. Avem, de altfel, o puternic\ comunitate de vorbitori de limba german\ `n Bucovina, iar ospitalitatea celor de pe aceste meleaguri este binecunoscut\”, a spus Petru Luhan. Europarlamentarul rom=n sper\ s\ creasc\ num\rul germanilor care vor alege Bucovina pentru a-[i petrece vacan]ele. “Voi `ncerca s\ aduc `n Bucovina c=t mai mul]i turi[ti germani. M-a[ bucura enorm dac\ printre ace[tia se va num\ra [i cancelarul Angela Merkel, al\turi de care am avut onoarea s\ lucrez, ca stagiar, `n aceea[i comisie din Parlamentul German. Ar fi, cu siguran]\, bine primit\ de bucovineni. Voi extinde dnei Merkel invita]ia de a vizita ]ara noastr\ `n cursul anului viitor”. Promovarea Bucovinei este una dintre preocup\rile constante ale europarlamentarului Petru Luhan. Acesta a organizat, `n acest an, o sear\ bucovinean\ la sediul Parlamentului European. Peste o mie de parlamentari, func]ionari [i localnici au fost impresiona]i de frumuse]ea locurilor prezentate, de obiceiurile [i tradi]iile zonei, dar mai ales de bucatele gustoase preg\tite pentru ei, de la s\rm\lu]e, p=n\ la pl\cinte tradi]ionale.

Vezi si

Adrian Popoiu și-a lansat candidatura pentru un nou mandat de primar la Siret. Flutur: Orașul se află pe drumul cel bun și va avea autostradă

Adrian Popoiu a avut duminică, 26 mai, lansarea candidaturii pentru un nou mandat de primar …