Wednesday , November 30 2022

Peste podul de la Burdujeni va fi turnat asfalt mai mult ca sa nu mai arate ca o covata

Podul rutier de la Burdujeni de peste r=ul Suceava va fi adus la starea ini]ial\ prin turnarea de asfalt, f\r\ a mai fi necesar\ solu]ia ridic\rii unor pl\ci de beton, a[a cum s-a avansat `n cursul anului trecut. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul Ion Lungu, dup\ [edin]a de comandament la proiectele cu fonduri europene [i de la Guvern care se deruleaz\ `n municipiul Suceava. El a spus c\ solu]ia egaliz\rii prin umplerea cu asfalt este agreat\ de constructor. Podul de la Burdujeni peste r=ul Suceava care s-a l\sat dup\ inunda]iile din 2010 va fi ridicat la nivel prin turnarea de asfalt pe partea carosabil\ afectat\. Aceast\ solu]ie tehnic\ agreat\ de constructor [i dezv\luit\ de primarul Ion Lungu a rezultat `n urma unei analize f\cut\ de firma de proiectare bucure[tean\ IPTANA. Podul a fost consolidat anul trecut pentru ca unul din pilonii de sus]inere s\ nu se mai afunde `n ap\, dar dup\ ce lucrarea s-a finalizat, `n continuare podul a r\mas ca o covat\ [i trebuia ca s\ fie `n\l]at de a[a manier\ `nc=t partea carosabil\ s\ fie dreapt\. Prima solu]ie era de a veni cu macarale grele `n zona podului [i de a face unele lucr\ri care implicau ridicarea unor pl\ci de beton `ntre pilonii propriu – zi[i [i carosabil pentru ca apoi s\ se toarne asfalt. Ulterior, `n prima parte a acestui an, ca urmare a unor m\sur\tori f\cute, s-a stabilit c\ pilonul este foarte bine consolidat [i suport\ o `nc\rc\tur\ suplimentar\ de asfalt. ~n ce prive[te demararea acestor lucr\ri, Ion Lungu a evitat s\ spun\ o dat\ clar\, dar a precizat c\ vor demara `n acest an.
De asemenea, primarul Ion Lungu a mai spus c\, s\pt\m=na aceasta, vor `ncepe lucr\rile de consolidare a pasajului peste calea ferat\ din Burdujeni. Ion Lungu a mai spus c\ a cerut constructorului ca lucr\rile la c\ile de rulare pe podul rutier de peste r=ul Suceava [i la pasajul peste calea ferat\ din Burdujeni s\ fie f\cute, pe c=t posibil, noaptea pentru a nu perturba traficul rutier.

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …