Tuesday , January 31 2023

Peste jumatate din petitiile depuse la Prefectura Suceava se refera la restituirea proprietatilor

~n primele nou\ luni din 2011, la Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava s-au `nregistrat aproape 1.200 de pl=ngeri, din care 39 `mpotriva func]ionarilor publici. Pe de alt\ parte, cele mai multe peti]ii, 669 la num\r, vizeaz\ restituirea de terenuri [i imobile. Astfel, conform unui raport al Institu]iei Prefectului, refacerea propriet\]ilor agricole, forestiere [i imobile, a reprezentat un procent de 56,83% din totalul peti]iilor depuse `n intervalul respectiv. Cereri de ajutoare sociale, probleme de interes comunitar, solicit\ri locuin]e, etc. au fost `n num\r de 423,  reprezent=nd un procent de 35,80% din totalul peti]iilor [i situi=ndu-se pe locul al doilea `n ceea ce prive[te categoria de peti]ii adresate de cet\]eni Prefecturii Suceava. Tot `n primele nou\ luni, la prefectul Sorin Popescu au fost `n audien]\ 364 de persoane, iar la subprefectul Angela Zarojanu, 129. De asemenea, din cele aproape 1.200 de peti]ii, au fost clasate 84 din care 68 peti]ii locale [i 16 peti]ii centrale. (D.P.)

Vezi si

Februarie începe cu o oprire de apă la Rădăuți

În data de 1 februarie începând cu ora 08.00 în zona Şcolii gimnaziale „Ion Pintilie” …