Wednesday , April 17 2024

Peste 80% dintre cetatenii din Milisauti care s-au prezentat la referendumul de duminica au vrut ca localitatea lor sa redevina comuna

N referendumul local pentru revenirea ora[ului Mili[\u]i la statut de comun\ a fost invalidat deoarece la urne s-au prezentat doar 34,2% din cet\]enii cu drept de vot, num\rul minim fiind `ns\ de 50%^1 pentru ca acesta s\ poat\ fi validat
Referendumul privind revenirea ora[ului sucevean Mili[\u]i la rangul de comun\ a picat, din cauza absenteismului la urne. Potrivit celor spuse de prefectul Sorin Popescu, din cele 4.219 persoane `nscrise pe listele electorale permanente, la votul de duminic\ s-au prezentat doar 1.443 de cet\]eni, procentul fiind de 34,2%. Din ace[tia, 1.281 de electori au r\spuns cu „DA” la `ntrebarea viz=nd revenirea ora[ului Mili[\u]i la statutul de comun\, ceea ce `nseamn\ o pondere de 88% din voturile exprimate. 147 de persoane au optat pentru varianta „NU”, iar 15 voturi au fost anulate.
Pentru ca referendumul local s\ fie valabil trebuie s\ participe la vot cel pu]in jum\tate plus unul din num\rul persoanelor `nscrise `n listele electorale permanente. Organizarea referendumului local consultativ pentru trecerea ora[ului Mili[\u]i la statutul de comun\ a fost aprobat prin hot\r=re a Consiliului Local al ora[ului Mili[\u]i.
Este al doilea referendum de acest fel invalidat, dup\ cel din urm\ cu dou\ s\pt\m=ni, din ora[ul Cajvana. Recent, [i electorii din ora[ul Cajvana au fost chema]i s\ voteze pentru revenirea localit\]ii la rangul de comun\, referendumul din aceast\ localitate fiind invalidat tot din pricina prezen]ei slabe la vot, la urne prezent=ndu-se doar 37% dintre aleg\tori.
Mili[\u]i a devenit ora[ `n anul 2004, al\turi de alte [apte comune din jude]ul Suceava. Astfel, comunele Bro[teni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Mili[\u]i, Salcea [i Vicovu de Sus au fost transformate `n ora[e de rangul trei, prin Legea 83/2004. (D.P.)

Vezi si

18 percheziții la Hânțești și Vârfu Câmpului, într-un dosar de braconaj piscicol

Poliţiştii din Botoşani efectuează, miercuri dimineaţă, 18 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, …