Saturday , February 4 2023

Peste 80.000 de pachete de tigari si 37 masini confiscate la Vama Siret, de la `nceputul anului

Statistica vizeaz\ primele nou\ luni ale anului 2010, la Biroul Vamal de Frontier\ Siret n
Potrivit unui comunicat de pres\, `n cadrul  Direc]iei Regionale pentru Accize [i Opera]iuni Vamale Ia[i, Biroul Vamal de Frontier\ Siret s-a remarcat cu cele mai multe descoperiri în direc]ia combaterii traficului ilegal de ]ig\ri de contraband\ în primele 9 luni ale anului.
Astfel, `n perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011, la Biroul Vamal de Frontier\ Siret au fost descoperite 1.684.620 ( 84 231 pachete) ]igarete de contraband\ pentru care au fost aplicate un num\r de 397 de amenzi contraven]ionale cu valoarea total\ de 1.424.000 lei.
În aceeaşi perioad\ au fost confiscate 37 de mijloace de transport care aveau locaşuri special amenajate pentru introducerea frauduloas\ pe teritoriul Romîniei a ]ig\rilor de contraband\.
Inspectorii vamali din Biroul Vamal de Frontier\ Siret au predat de la începutul anului, organelor competente pentru efectuarea cercet\rilor penale, 26 de persoane care se aflau la a doua abatere de tentativ\ de trafic cu ]ig\ri de contraband\, fapta constituind infrac]iune.
Vame[ii au ar\tat c\ doar în luna septembrie 2011, la Biroul Vamal de Frontier\ Siret au fost confiscate un num\r de 416 060 (20.803 pachete) ]ig\ri de contraband\ de la 26 persoane, au fost re]inute în vederea confisc\rii nou\ autovehicule,  au fost aplicate 24 de amenzi contraven]ionale în cuantum de 130.000 lei şi au fost întocmite dou\ dosare penale pentru recidiv\ în tentativa de contraband\ cu ]ig\ri.

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …