Tuesday , November 29 2022

Peste 75% din lucrurile confiscate de Politia de Frontiera au fost tigari

N „Pentru `nc\lcarea prevederilor regimului vamal de c\tre diver[i cet\]eni ucraineni, `n special pentru contraband\ [i trafic cu ]ig\ri, IJPF Suceava a f\cut 107 propuneri de anulare a vizei c\tre Ministerul Afacerilor de Externe, din care 44 au fost anulate”, se arat\ `n bilan]ul activit\]ii Poli]iei de Frontier\ Suceava pentru lunile ianuarie – septembrie

~n primele nou\ luni ale anului, s-au aplicat de c\tre lucr\torii Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava un num\r de 367 de contraven]ii `n valoare total\ de 235.220 lei. De asemenea, potrivit comisarului Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice al IJPF Suceava, valoarea bunurilor re]inute `n vederea confisc\rii `n urma ac]iunilor `ntreprinse este de 4.420.351 lei. „Bunurile re]inute `n vederea confisc\rii au constat `n: ]ig\ri, bunuri industriale [i material lemnos. ~n urma ac]iunilor `ntreprinse au fost confiscate un num\r de 722.021 pachete de ]ig\ri `n valoare de 3.457.851 lei iar pe linie de contraband\ s-au `nregistrat 59 de cazuri `n care au fost implicate 121 de persoane, constat=ndu-se 78 de fapte penale. Din totalul ]ig\rilor confiscate 397.973 pachete `n valoare de 2.113.630 lei sunt ]ig\ri de contraband\”, a declarat Ilie Poroch – Seri]an. S-au descoperit ]ig\ri ascunse `n loca[uri special amenajate din autoturisme, sub banchete, sub pre[uri, `n rezervor, la motor, `n portiere, `n pneuri, la microbuze `n pere]ii dublii ai caroseriei special confec]iona]i, sub vagoane, `n cutii de alimente, `n canistre, `n haine sau `nf\[urate pe corpul persoanei. „Pentru `nc\lcarea prevederilor regimului vamal de c\tre diver[i cet\]eni ucraineni, `n special pentru contraband\ [i trafic cu ]ig\ri, IJPF Suceava a f\cut 107 propuneri de anulare a vizei c\tre Ministerul Afacerilor de Externe, din care 44 au fost anulate”, a mai spus ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava. Men]ion\m c\ aceste date au fost f\cute publice la [edin]a de evaluare a activit\]ilor desf\[urate de c\tre IJPF Suceava, `n primele 9 luni ale anului 2010. La aceast\ [edin]\ au participat ofi]eri cu func]ii de conducere din cadrul inspectoratului [i ai sectoarelor din subordine, activitatea fiind condus\ de comisar [ef de poli]ie Ieremie Gheorghe – [eful IJPF Suceava. (D.P.)

Vezi si

500 poliţişti de frontieră suceveni acționează în minivacanța de 1 decembrie. A fost suplimentat personalul la toate punctele de trecere a frontierei din țară

Având în vedere faptul că se apropie   minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României, Poliţia …