Thursday , February 22 2024

Peste 75% din lucrurile confiscate de Politia de Frontiera au fost tigari

N „Pentru `nc\lcarea prevederilor regimului vamal de c\tre diver[i cet\]eni ucraineni, `n special pentru contraband\ [i trafic cu ]ig\ri, IJPF Suceava a f\cut 107 propuneri de anulare a vizei c\tre Ministerul Afacerilor de Externe, din care 44 au fost anulate”, se arat\ `n bilan]ul activit\]ii Poli]iei de Frontier\ Suceava pentru lunile ianuarie – septembrie

~n primele nou\ luni ale anului, s-au aplicat de c\tre lucr\torii Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava un num\r de 367 de contraven]ii `n valoare total\ de 235.220 lei. De asemenea, potrivit comisarului Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice al IJPF Suceava, valoarea bunurilor re]inute `n vederea confisc\rii `n urma ac]iunilor `ntreprinse este de 4.420.351 lei. „Bunurile re]inute `n vederea confisc\rii au constat `n: ]ig\ri, bunuri industriale [i material lemnos. ~n urma ac]iunilor `ntreprinse au fost confiscate un num\r de 722.021 pachete de ]ig\ri `n valoare de 3.457.851 lei iar pe linie de contraband\ s-au `nregistrat 59 de cazuri `n care au fost implicate 121 de persoane, constat=ndu-se 78 de fapte penale. Din totalul ]ig\rilor confiscate 397.973 pachete `n valoare de 2.113.630 lei sunt ]ig\ri de contraband\”, a declarat Ilie Poroch – Seri]an. S-au descoperit ]ig\ri ascunse `n loca[uri special amenajate din autoturisme, sub banchete, sub pre[uri, `n rezervor, la motor, `n portiere, `n pneuri, la microbuze `n pere]ii dublii ai caroseriei special confec]iona]i, sub vagoane, `n cutii de alimente, `n canistre, `n haine sau `nf\[urate pe corpul persoanei. „Pentru `nc\lcarea prevederilor regimului vamal de c\tre diver[i cet\]eni ucraineni, `n special pentru contraband\ [i trafic cu ]ig\ri, IJPF Suceava a f\cut 107 propuneri de anulare a vizei c\tre Ministerul Afacerilor de Externe, din care 44 au fost anulate”, a mai spus ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava. Men]ion\m c\ aceste date au fost f\cute publice la [edin]a de evaluare a activit\]ilor desf\[urate de c\tre IJPF Suceava, `n primele 9 luni ale anului 2010. La aceast\ [edin]\ au participat ofi]eri cu func]ii de conducere din cadrul inspectoratului [i ai sectoarelor din subordine, activitatea fiind condus\ de comisar [ef de poli]ie Ieremie Gheorghe – [eful IJPF Suceava. (D.P.)

Vezi si

Peste 1.550 de copii din județul Suceava participă la un proiect de educație pentru un stil de viață sănătos

Începând cu luna noiembrie 2023 șapte școli din județul Suceava au demarat activitățile din cadrul …