Peste 700 de cadre didactice din județ vor să fie evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

reportersite
22 octombrie 2020, 7:30

Din cele 1.110 cadre didactice înscrise, au fost admise 721. Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai Corpului Profesorilor Evaluatori pentru Examenele și Concursurile Naționale după parcurgerea și absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării și asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic.

721 cadre didactice din județul Suceava au fost selectate pentru a face parte din corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, din cele 1.110 înscrise. Rezultatele selecției dosarelor depuse de candidații înscriși pentru constituirea Corpului Profesorilor Evaluatori pentru Examenele și Concursurile Naționale (CPEECN) arată că 389 de cadre didactice din județ au fost respinse.

Cele mai multe motivări ale respingerii dosarelor au la bază ”lipsa/ neconformitate cerere de înscriere conform modelului prevăzut la Anexa 1 a Metodologiei”, aceasta fiind prima procedură de selecție. Mai puține au fost cazurile în care candidații au fost respinși din cauza lipsei declarației pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la selecție, lipsa adeverinței care atestă că în ultimii trei ani școlari încheiați a desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, respectiv în învățământul liceal sau lipsa certificatului ultimului grad didactic obținut. Un profesor de limba română a fost respins pentru că nu a depus la dosar un curriculum vitae Europass, conform modelului solicitat.

La această selecție, pentru corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, s-au putut înscrie cadrele didactice care îndeplineau cumulativ următoarele condiții:

  1. a) au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal;
  2. b) au gradul didactic I, II sau titlul științific de doctor în specialitate;
  3. c) au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale.

În perioada 16 octombrie – 1 decembrie urmează verificarea competențelor de evaluare și selecția cadrelor didactice care doresc să devină membri.

Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea și absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării și asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic.

Membrii CPEECN sunt cadre didactice din mediul urban și rural, care își desfășoară activitatea de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal – filierele teoretică, vocațională și tehnologică. (O. NUȚU)
secretarasite