Tuesday , July 23 2024

Peste 45.500 de elevi cu o situatie financiara precara au primit rechizite gratuite in acest an scolar

N `n acest nou an [colar, elevii de gimnaziu care au solicitat [i au [i primit rechizite gratuite plaseaz\ jude]ul nostru pe locul doi la nivel na]ional n valoarea maxim\ a fiec\rui pachet de rechizite [colare este de 25 lei/pachet/elev din `nv\]\m=ntul primar [i 30 lei/pachet/elev din `nv\]\m=ntul gimnazial

Jude]ul Suceava ocup\ pozi]ii frunta[e `n multe dintre topurile na]ionale care vizeaz\ latura social\, `ns\ numai `n cele care reliefeaz\ imposibilit\]ile financiare ale locuitorilor. De ani buni, elevii suceveni sunt frunta[ii ]\rii dup\ num\rul de beneficiari de diferite tipuri de burse sociale oferite de ministerul de resort, de la ajutorul financiar pentru liceeni, p=n\ la cel pentru achizi]ionarea unui computer.
~n acest nou an [colar, elevii de gimnaziu care au solicitat [i au [i primit rechizite gratuite plaseaz\ jude]ul nostru pe locul doi la nivel na]ional. Anul trecut beneficiarii au primit cu `nt=rziere rechizitele gratuite, `ns\, potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului {colar Suceava, Laura Hacman, pentru acest an [colar elevii [i-au primit rechizitele la timp.
Amintim c\ Ministerul Educa]iei a repartizat `nc\ din prim\var\ sumele destinate achizi]ion\rii de rechizite [colare pentru anul [colar 2010-2011, iar Suceava ocup\ locul doi, dup\ Ia[i, ca num\r de beneficiari, dar [i dup\ cuantum. Astfel, num\rul de beneficiari este de 45.523, cu circa 500 mai mul]i fa]\ de anul trecut, pentru care a fost repartizat\ suma de 1.169.268 lei. Jude]ul Ia[i este primul la nivel na]ional, fiind alocat\ suma de 1.279.703 lei pentru 49.961 beneficiari.
Valoarea maxim\ a fiec\rui pachet de rechizite [colare este de 25 lei/pachet/elev din `nv\]\m=ntul primar [i 30 lei/pachet/elev din `nv\]\m=ntul gimnazial.
Pachetele cu rechizite sunt destinate elevilor din ciclurile primar [i gimnazial, care provin din familii nevoia[e, al c\ror venit mediu net lunar pe membru, realizat `n luna iulie, s\ fie de cel mult 50% din salariul de baz\ minim brut pe ]ar\.
Un elev de clasa I prime[te c=te dou\ caiete de tip I [i tip II, c=te un caiet special abecedar, respectiv matematic\, patru creioane, un stilou, ghiozdan, gum\, rigl\, patru coper]i, acuarele sau penar. Pentru elevii de clasele II-IV [i cei de clasele V-VII pachetele sunt identice. Un pachet de rechizite diferen]iat vor primi elevii de clasa a opta, care vor avea mai multe caiete dictando [i de matematic\ fa]\ de colegii lor mai mici, precum [i pixuri. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …