Friday , June 21 2024

Peste 40.000 de copii suceveni cu situaţie materială precară, potenţiali beneficiari ai rechizitelor şcolare gratuite

elevi-clasa

Potrivit unei estimări a Inspectoratului Scolar Judeţean Suceava, în anul şcolar care urmează vor putea primi rechizite şcolare din partea statului 4.264 de copii de la clasa pregătitoare, 17.259 de elevi din clasele I-IV şi 19.240 de elevi din clasele V-VIII

Elevii suceveni cu situaţie materială precară vor primi în anul următor rechizite gratuite din partea Guvernului. La nivelul judeţului Suceava, pentru clasa pregătitoare se estimează că vor fi 40.763 de copii, potenţiali beneficiari ai rechizitelor şcolare. Dintre aceştia, 4.264 de copii sunt la clasa pregătitoare, 17.259 de elevi la clasele I-IV şi 19.240 de elevi la clasele V-VIII.
Potrivit ordonanţei 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, pot beneficia de acest ajutor din partea statului elevii care sunt înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care frecventează cursurile de zi şi care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.
Pentru a beneficia de acest ajutor din partea statului, părinţii cu posibilităţi materiale modeste trebuie să întocmească dosarele cu documentele cerute de lege, pe care trebuie să le depună la secretariatele unităţilor de învăţământ unde învaţă copiii lor. Ordonanţa 33/2001 prevede că la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.
Sumele alocate pentru rechizite şcolare sunt diferenţiate în funcţie de nivelul de învăţământ. Pachetele conţin materiale comune ciclului primar şi cel gimnazial, dar şi rechizite diferenţiate în funcţie de clasă. De exemplu, toţi beneficiarii primesc caiete, ascuţitoare, radieră, creion şi pix, la care se adaugă acuarele, riglă, penar, creioane colorate, stilou, beţişoare sau ghiozdan pentru elevii de clasa I şi şablon Harta României, vocabular pentru clasele II-IV, trusă de geometrie-clasele V-VIII.
Anul trecut, pe lista beneficiarilor de rechizite şcolare au figurat 46.222 de elevi, din care 3.770 din clasa pregătitoare, 21.336 din clasele I-IV şi 21.116 din clasele V-VIII. (G.G

Vezi si

 ARACIS  a decis menținerea acreditării pentru programul de studii de licență  Limba și literatura ucraineană de la USV

 Recent, programul de studii de licență Limba și literatura ucraineană – Limba și literatura modernă …