Thursday , December 1 2022

Peste 200 de suceveni si-au testat gratuit glicemia, tensiunea si colesterolul

Din cei 236 de suceveni care s-au prezentat la sediul DSP pentru investiga]ii, 73 aveau colesterolul m\rit, pentru 51 dintre ace[tia valorile tensiunii arteriale erau peste limitele normale, iar 30 dintre cei testa]i aveau hiperglicemie

Zeci de suceveni au stat la coad\, `n cursul zilei de ieri, pentru a fi testa]i gratuit, la sediul Direc]iei de S\n\tate Public\, institu]ie ce a organizat o campanie de testarea a urm\torilor parametri medicali: glicemie, colesterol, greutate [i tensiune arterial\, sub supravegherea medicilor speciali[ti de diabet [i boli de nutri]ie. Pentru c\ mul]i suceveni nu-[i pot permite s\ suporte costurile unor investiga]ii medicale, ini]iativa a fost cu bucurie primit\ de cei care care a[teptat la r=nd s\ fie prelua]i de personalul medical.
Conform dr. C\t\lina Zorescu, adjuncta Direc]iei de S\n\tate Public\, „236 de suceveni s-au prezentat pentru a-[i testa glicemia, colesterolul, greutatea [i tensiunea arterial\. 73 dintre ace[tia aveau colesterolul m\rit, iar 30 aveau glicemia peste limitele normale. Totodat\, 51 dintre cei testa]i prezentau valori mari ale tensiunii arteriale, `ns\ nu sunt cazuri noi, fiind vorba despre hipertensivi. Mare parte dintre ei sunt v=stnici. Ac]iunea de testare [i-a dorit s\ trag\ un puternic semnal de alarm\ cu privire la importan]a preven]iei [i a controlului diabetului `n r=ndul popula]iei [i sper\m c\ mesajul nostru a fost auzit”.
Anticip=nd c\ vor fi multe persoane `n v=rst\, personalul DSP a preg\tit [i scaune pentru ca cei prezen]i s\-[i trag\ sufletul p=n\ s\ fie testa]i. Ac]iunea s-a adresat persoanelor de peste 35 de ani, celor cu un istoric familial pozitiv pentru diabetul zaharat sau celor care prezint\ hiperglicemiei `n antecedente [i hipertensivi.
Totodat\, Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava `n parteneriat cu Spitalul de Urgen]\ „Sf. Ioan cel Nou” Suceava [i cu voluntarii din {coala Postliceal\ Sanitar\ Christiana [i {coala Postliceal\ de Stat Suceava au derulat campania „Diabetul – cheia este profilaxia”. Sucevenii au primit pliante referitoare la factorii de risc pentru diabet [i complica]iile acestuia, precum [i pentru alte afec]iuni.
~n primele nou\ luni ale anului 2012 au fost diagnosticate un num\r de 1.404 cazuri noi, `n eviden]ele cabinetelor de specialitate figur=nd, `n prezent, un num\r total de 22.391 bolnavi din care 15% sunt insulinodependen]i.
Av=nd `n vedere faptul c\ inciden]a diabetului este `n continu\ cre[tere, realizarea periodic\ a test\rilor de glicemie este foarte important\, mai ales c\ aceast\ afec]iune este o problem\ major\ de s\n\tate public\. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Preotul bisericii Sf. Nicolae din Sadova, găsit mort în urma unui infarct

Marți, 29 noiembrie, la ora 13.33,  polițiștii din Pojorâta au fost anunțați despre faptul că …