Monday , May 20 2024

Peste 20 de milioane de lei pentru combustibilii necesari încalzirii în aceasta iarna în Suceava

Ion Lungu da asigurari ca vor fi bani pentru incalzire in aceasta iarna
N primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, vineri, c\ municipalitatea sucevean\ va avea fonduri pentru a furniza c\ldur\ [i ap\ cald\ în sistemul centralizat în aceast\ iarn\ [i sper\ ca de iarna viitoare s\ fie func]ional\ o nou\ central\ termic\, dimensionat\ nevoilor actuale ale pie]ei
Lungu, care a participat, joi, la Bucure[ti, la o întâlnire cu reprezentan]i ai Ministerului Administra]iei [i Internelor pe probleme de termoficare, a declarat c\ în aceast\ iarn\ se men]ine subven]ia de 45 la sut\ pentru combustibili, ceea ce înseamn\ c\ din resurse guvernamentale municipalitatea va beneficia de aproximativ zece milioane de lei, la care se adaug\ zece milioane de lei din surse ale bugetului local, iar societatea de termoficare Termica SA Suceava va contribui, la rândul s\u, cu fondurile ob]inute din vânzarea energiei electrice.
“Avem asigurate fondurile pentru combustibilul necesar furniz\rii de agent termic în sistemul centralizat”, a spus Lungu.
El a mai ar\tat c\ municipiul Suceava va primi fonduri guvernamentale de 2,5 milioane de lei din programul Termoficare 2007-2015, pentru continuarea lucr\rilor de reabilitare a re]elei de distribu]ie a agentului termic.
Primarul a spus c\, în ceea ce prive[te localit\]ile ce au centrale termice cu supracapacitate, cum este cazul Sucevei, vor fi organizate la MAI, în 15 septembrie, întâlniri punctuale cu fiecare prim\rie în parte privind strategia de termoficare.
“Din fericire, în cazul Sucevei, suntem într-o situa]ie avantajoas\ pentru c\ noi am început deja discu]iile privind construc]ia unei noi centrale termice în municipiu, dimensionat\ corespunz\tor, la cerin]ele pie]ei. Acum, actuala central\ este mult prea mare [i nu are pia]\ pentru produc]ia realizat\”, a spus Lungu.
El a ar\tat c\ solu]ia este construc]ia, în parteneriat public-privat, a unei centrale termice de cogenerare care s\ asigure necesarul de energie termic\ pentru municipiu.
“Iarna asta vom merge pe vechea central\ [i de aceea facem eforturi s\ asigur\m fonduri pentru combustibili”, a mai spus primarul.
Societatea de termoficare Termica Suceava a început procedurile privind atragerea de investi]ii private în vederea realiz\rii unei centrale termice de cogenerare, precum [i pentru retehnologizarea CET c\rbune, angajând casa de avocatur\ Bo[tin\ [i Asocia]ii pentru furnizarea serviciilor de consultan]\.

Vezi si

Protest spontan al angajaților suceveni din cadrul Arhivelor Naționale

Luni, 20 mai 2024, între orele 10.00-11.00, angajații din cadrul Arhivelor Naționale, Serviciul Județean Suceava …