Saturday , October 1 2022

Peste 2.900 de absolvenţi ai clasei a XII a au spus pas la prima probă a BAC-ului la care s-au înscris

bacalaureat

Deşi la prima probă orală de Limbă şi Literatură română s-au înscris peste 5.600 de elevi, luni, s-au prezentat doar 2.774 dintre aceştia

Luni, la prima probă a bacalaureatului- evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română s-au prezentat doar 2.774 de absolvenţi ai clasei a XII a, din cei 5.674 care s-au înscris. Chiar dacă Inspectoratul Scolar Judeţean a estimat că anul acesta vor susţine examenul de bacalaureat în jur de 7.700 de elevi, datele centralizate de către instituţie arată că la proba orală de Limbă şi Literatură Română au lipsit aproape 3000 de elevi, mai exact 2.993 de elevi. Ca şi ieri, examenul a început la ora 9.00 şi s-a desfăşurat în 21 de centre de examen, unde au participat absolvenţi din 44 de unităţi de învăţământ şi 6 centre zonale, desemnate de către Inspectoratul Scolar Judeţean.
Elevii care au susţinut ieri proba orală la limba şi literatura română au avut de tratat subiecte asemenea colegilor lor. Astfel, fiecare candidat a primit câte un text la prima vedere (literar, ficţional sau nonliterar), la care au avut itemi semiobiectivi, de tip întrebare structurată, referitoare atât la situaţia de comunicare, cât şi la mesajul transmis prin intermediul textului. Absolvenţii au trebuit să precizeze cine este emiţătorul sau receptorul din textul dat, tipul textului (argumentativ, descriptiv, epistolar, informativ, memorialistic, narativ etc. şi să identifice elementele de conţinut importante precum idei, argumente, fapte sau idei. La subiectul II au avut un subiect cu caracter general în candidaţii au putut să-şi exprime opinia şi să o susţină cu argumente.
La această probă se evaluează următoarele competenţe: înţelegerea textului, exprimarea şi argumentarea unui punct de vedere, organizarea discursului, adaptarea la situaţia de comunicare şi utilizarea limbii literare. Subiectele sunt elaborate de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatele obţinute de către candidaţi se exprimă prin niveluri de competenţă precum începător, mediu, avansat şi experimentat. Atât la proba de evaluare a competenţelor de comunicare orală în liba română/limba maternă, cât şi la proba orală de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, în ordine alfabetică şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Absolvenţilor li s-a interzis accesul cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare şi li s-a comunicat că nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu.
După această probă, care se desfăşoară până astăzi, între 12-14 iunie va urma evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). (Georgiana GROZA)

Vezi si

Un tânăr de 28 ani a ajuns în comă la spital, după ce și-a tăiat venele și s-a întins pe o bancă de lângă Primăria Șcheia 

Un tânăr în vârstă de 28 ani din satul Șcheia a ajuns în această după-amiază …

One comment

  1. Situaţii foarte grave la liceele tehnologice dar nu se recunoaşte adevărul.Intra elevi ff slabi si sunt trecuti clasa fara o corigenta ani de zile pentru a se crea noi posturi de titulatizare.Acum s+a găsit soluţia să nu mai fie lăsaţi să dea bac ul dar nu e o soluţie.