Friday , February 3 2023

Peste 2.500 de viroze si pneumonii, diagnosticate `n judet de la `nceputul lunii

Ceva mai pu]ine cazuri de afec]iuni respiratorii dec=t `n aceea[i perioad\ a anului trecut au fost semnalate `n prima s\pt\m=n\ de supraveghere activ\ organizat\ de Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava n cele mai multe diagnostice s-au pus la copii, cei cu v=rste p=n\ `ntr-un an av=nd nevoie, `n multe cazuri, de internare

Din s\pt\m=na 3-9 octombrie Direc]ia de S\n\tate Public\ a `nceput monitorizarea cazurilor de pneumonie [i de infec]ii acute respiratorii `n jude]ul Suceava, care va fi sus]inut\ pe durata sezonului rece 2011-2012 cu sprijinul medicilor de familie, ai medicilor din [coli [i ai celor din ambulatoriile de specialitate, prin supraveghere activ\. Ace[tia vor raporta s\pt\m=nal num\rul de afec]iuni respiratorii pe grupe de v=rst\, pentru fiecare localitate `n parte a jude]ului. Primele date au fost deja centralizate la nivelul DSP, fiind confirmate `nc\ de la `nceput de toamn\ nu mai pu]in de 2.197 cazuri de infec]ii acute la nivelul aparatului respirator [i 471 pneumonii acute. Nu a fost, momentan, `nregistrat niciun caz de grip\. Situa]ia este mai bun\ dec=t `n aceea[i perioad\ a anului trecut, c=nd au fost `nregistrate 2.425 de cazuri de viroz\ [i 682 pneumonii.
Cele mai multe cazuri de viroze au fost semnalate de medicii din Suceava – 717, la care se adaug\ 231 de cazuri de pneumonie, [apte dintre pacien]ii diagnostica]i cu afec]iuni sezoniere la nivelul pl\m=nilor necesit=nd internarea `n spital. ~n R\d\u]i, au fost diagnostica]i 532 de pacien]i cu infec]ii respiratorii [i 105 cu pneumonie. Al]i 427 de pacien]i cu r\celi acute au fost raporta]i `n F\lticeni, iar 99 cu pneumonie. Mai pu]ine cazuri de pneumonie au fost semnalate Vatra Dornei (15) [i `n Siret (13).
Cele mai afectate grupe de v=rste `n ceea ce prive[te infec]iile acute respiratorii au fost `n aceast\ s\pt\m=n\ copiii `ntre 2 [i 14 ani. Mai multe pneumonii acute au fost diagnosticate la persoanele cu v=rste `ntre 15 [i 49 de ani. Au avut nevoie de spitalizare un num\r total de 105 suceveni. 11 copii cu v=rste p=n\ `ntr-un an au fost interna]i la Spitalul Municipal din R\d\u]i din cauza r\celilor acute [i al]i patru din cauza pneumoniilor. La nivelul ora[ului Suceava, [apte pacien]i cu pneumonie acut\ au avut nevoie de internare, ceva mai multe cazuri fiind gestionate `n spitalele din Gura Humorului [i F\lticeni. Nu a fost `nregistrat niciun deces.
~n perioada urm\toare urm\toare, DSP va lansa [i campania anual\ de vaccinare antigripal\ gratuit\. ~n acest scop, au fost solicitate Ministerului S\n\t\]ii 35.000 de doze de vaccin antigripal, pentru aceia[i viru[i care au circulat [i iarna trecut\ – A/H3N2, virus de tip B care provoac\ gripa sezonier\, [i A/H1N1, prezent pentru al doilea sezon consecutiv. Dozele de vaccin sunt a[teptate s\ soseasc\ nu mai t=rziu de 15 octombrie. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …