Saturday , January 28 2023

Peste 1.000 de pelerini la hramul Manastirii Hagigadar

Pelerini din ]ar\, dar în special armenii, s-au întîlnit duminic\  la M\n\stirea Hagigadar situat\ în  apropierea municipiului Suceava,  pentru cel mai important moment al Bisericii armene, S\rb\toarea Adormirea Maicii Domnului [i hramul Sfintei Maria n `ntre credincio[i s-au aflat pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, care a venit `nso]it de vicepre[edintele administra]iei jude]ene , Vasile Ilie [i primarul municipiului, Ioan Lungu

 
Peste o mie de credincio[i, printre care numero[i armeni din România [i din diaspora, au participat, duminic\, la M\n\stirea Hagigadar, din Suceava, la Sfânta Liturghie prilejuit\ de Adormirea Maicii Domnului, oficiat\ de arhimandrit Datev Hagopian, arhiepiscopul Bisericii Armene din România.
Potrivit tradi]iei, numero[i credincio[i au urcat în genunchi dealul pe care se afl\ biserica Hagigadar, care în traducere înseamn\ “biserica dorin]elor”, dup\ care au participat la Sfânta Liturghie, oficiat\ de arhimandrit Datev Hagopian, arhiepiscopul Bisericii Armene din România împreun\ cu un sobor de preo]i printre care parohul bisericii armene[ti din Suceava, Azad Mandalian.
Credincio[ii au înconjurat, în genunchi, de trei ori biserica pentru îndeplinirea dorin]elor, printre cei care au participat la acest ritual fiind numero[i tineri care s-au rugat pentru s\n\tate, dar [i pentru g\sirea unui loc de munc\.
La aceast\ slujb\ au participat pre[edintele Uniunii Armenilor din România, senatorul Varujan Vosganian, deputatul comunit\]ii armene, Varujan Pambuccian, ambasadorul Republicii Armenia la Bucure[ti, Hamlet Gasparian, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu.
Dup\ slujb\, credincio[ii au fost binecuvânta]i, de arhimandritul Datev Hagopian rostind, în limba armean\, o rug\ciune pentru s\n\tatea celor prezen]i, iar apoi preo]ii au împ\r]it struguri.
Pre[edintele Uniunii Armenilor din România, Varujan Vosganian, a declarat c\ Suceava are capacitatea extraordinar\ de a atrage pelerini de pretutindeni, de a fi un loc în care credin]a se împlete[te cu speran]a [i nu doar pentru armeni, ci pentru pelerini de pretutindeni.
So]ii  Maria [i Andrei Avedic Gheorghiu, ambii `n v=rst\ de 90 ani, sunt  rom=ni stabili]i `n SUA. Ei vin  `n fiecare an la marea s\rb\toare a m\n\stirii [i, fac rug\ciuni c\tre Fecioara Maria. “Sunt sucevean [i armean. Sunt plecat de 42 de ani `n America, `ns\ de dup\ 1989 vin `n fiecare an aici, iar pe vremea c=nd m\ ]ineau puterile veneam [i de 4-5 ori pe an. Revenim pe aceste locuri cu mare drag [i mai ales vin de fiecare dat\ `nso]it de so]ie, care este ortodox\ , dar mi-a fost al\turi mereu. Avem `mplini]i 66 de ani de c\snicie. Ne rug\m s\ ne ]in\ Fecioara Maria `n via]\ [i s\ avem o b\tr=ne]e c=t mai u[oar\. Biserica aceasta situat\ pe acest deal a[ putea spune c\ m-a crescut”, ne-a spus Andrei  Avedic Gheorghiu care st\ al\turi  de so]ie [i de una dintre nepoate, Cecilia. ~ntre pelerini s-a aflat [i un grup de 80 de copii de etnie armean\ care se afl\ `n aceast\ perioad\ la tab\ra de var\ a tinerilor armeni la Cetatea Zamca din Suceava .
Specific acestui cult este faptul c\ hramul este întotdeauna duminica, indiferent în ce zi a s\pt\mânii cade 15 august (Ziua Sfintei Maria). Anul acesta, Hramul Sfintei M\rii, respectiv 15 august  cade  `ntr-o zi de luni,  motiv pentru care potrivit ritualului, hramul se face în duminica care precede ziua de 15 august.
Bucatele specifice hramului sunt tradi]ionale armene[ti. Cel mai important fel este supa de vit\ cu «urechiu[e» , un fel de col]una[i minusculi umplu]i cu carne de vit\. Supa se nume[te Hurud [i,  conform tradi]iei, fiecare “urechiu[\” duce cu ea o dorin]\ a aceluia care a facut-o. Felul doi este, întotdeauna, pilaf cu carne de vit\. ~n acest an, pelerinii `ns\ au primit m=ncare la pachet dat fiind faptul c\  M\n\stirea Hagigadar se afl\ `n renovare.   (C.S.)

Vezi si

Larisa Blanari, noul președinte al Organizației Femeilor Social Democrate Suceava

Vineri, 27 ianuarie,  la Frasin, au avut loc lucrările Conferinței Județene de alegeri a Organizației …