Tuesday , December 5 2023

Peste 1.000 de candidati s-au inscris pentru Bacalaureatul de toamna

N potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, prof. Laura Hacman, `n aceast\ sesiune nu au fost semnalate cazuri speciale, cei 1.021 candida]i urm=nd a fi examina]i `n cele trei centre stabilite anterior N absolven]ii `nv\]\m=ntului particular, al\turi de absolven]ii de liceu care sus]in Bacalaureatul pentru a treia oar\ vor avea de achitat o tax\ de 225 lei N a doua sesiune a Bacalaureatului `ncepe pe 23 august a.c., cu evaluarea competen]elor lingvistice de comunicare oral\ `n limba rom=n\
Cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat va `ncepe peste zece zile, fiind `nscri[i 1.021 candida]i care vor avea de sus]inut [ase probe. Potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului {colar Jude]ean (I{J) Suceava, prof. Laura Hacman, `n aceast\ sesiune nu au fost semnalate cazuri speciale, candida]ii urm=nd a fi examina]i `n cele trei centre stabilite anterior.
Astfel, la Colegiul Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret” Suceava se vor prezenta absolven]ii colegiilor de Informatic\, “{tefan cel Mare”, “Mihai Eminescu”, Agricol F\lticeni, “Andronic Motrescu” R\d\u]i, “Eudoxiu Hurmuzachi” R\d\u]i, Tehnic R\d\u]i, “La]cu Vod\” Siret, “Drago[ Vod\” C=mpulung Moldovenesc, “Al. I. Cuza” Suceava, absolven]ii Grupului {colar “Tom[a Vod\” Solca, Grupului {colar nr. 1 C=mpulung [i Centrului de Studii “{tefan cel Mare [i Sf=nt Bucovina” C=mpulung Moldovenesc. Al doilea centru de examen este Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, unde vor fi examina]i candida]i `nscri[i la colegiile Economic, “Petru Mu[at” Suceava, “Nicu Gane” F\lticeni, Silvic “Bucovina” [i Militar “{tefan cel Mare” C=mpulung Moldovenesc, liceele particulare nr. 1 Suceava, “Virgil Madgearu” Suceava [i Liceul Economic “}ara de Sus” Vatra Dornei, Liceul Teoretic “Ion Luca” Vatra Dornei [i la grupurile [colare din Dolhasca, Dorna Candrenilor, Bro[teni, Iacobeni, Moldovi]a [i “Vasile Deac” Vatra Dornei. La Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava vor fi examina]i candida]i din 14 unit\]i liceale, [i anume absolven]ii unit\]ii-centru de examen, cei ai {colii Cre[tine Filadelfia, ai colegiilor de Art\ Suceava, de Industrie Alimentar\ Suceava, “Mihai B\cescu” F\lticeni [i “Al. Cel Bun” Gura Humorului, dar [i absolven]i ai grupurilor [colare Liteni, Cajvana, Dumbr\veni, Bivol\rie, “Ion Nistor” Vicovu de Sus, P=rte[tii de Jos [i Liceul cu Program Sportiv [i Seminarul Teologic Suceava. Centrul de evaluare a fost stabilit la Colegiul Na]ional “Petru Rare[“ Suceava.
A doua sesiune a Bacalaureatului `ncepe pe 23 august a.c., cu evaluarea competen]elor lingvistice de comunicare oral\ `n limba rom=n\, pe 24-25 august va avea loc evaluarea competen]elor lingvistice `ntr-o limb\ modern\, iar pe 26-27 august urmeaz\ evaluarea competen]elor digitale. Probele scrise `ncep pe 30 august, cu cea la limba [i literatura rom=n\, apoi, pe 1 septembrie, va avea loc proba obligatorie a profilului, pe 3 septembrie proba la alegere a profilului [i specializ\rii [i pe 5 septembrie vor fi afi[ate rezultatele.
Absolven]ii `nv\]\m=ntului particular, al\turi de absolven]ii de liceu care sus]in Bacalaureatul pentru a treia oar\ vor avea de achitat o tax\ de 225 lei.
~n urma primei sesiuni de Bacalaureat au promovat 88,94% dintre candida]i, Suceava plas=ndu-se pe primul loc `n ierarhia jude]elor dup\ ratele de promovare înregistrate. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …