Saturday , March 2 2024

Peste 1.000 de absolventi de liceu asteapta rezultatele Bacalaureatului, ce urmeaza a fi afisate duminica

Ieri a avut loc ultima prob\ a Bacalaureatului, sesiunea de toamn\, cea la alegere din aria curricular\ corespunz\toare specializ\rii. Au absentat 117 candida]i din cei 758 `nscri[i, `ns\ de aceast\ dat\ nu s-au `nregistrat cazuri de elevi elimina]i din examen. Cei mai mul]i au optat pentru geografie, biologie, fizic\ [i anatomie.
Prima afi[are a rezultatelor va avea loc duminic\, 5 septembrie, pân\ la ora 16.00. În aceea[i zi, pe segmentul orar 16.00 – 20.00, vor putea fi depuse contesta]iile. Solu]ionarea acestora este prev\zut\ în perioada 7-8 septembrie, iar afi[area rezultatelor finale are ca termen limit\ data de 9 septembrie.
Amintim c\ primul loc `n ierarhia jude]elor dup\ ratele de promovare înregistrate la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an l-a ocupat Suceava. (O. P.)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …