Thursday , March 23 2023

Peste 1.000 de absolventi de liceu asteapta rezultatele Bacalaureatului, ce urmeaza a fi afisate duminica

Ieri a avut loc ultima prob\ a Bacalaureatului, sesiunea de toamn\, cea la alegere din aria curricular\ corespunz\toare specializ\rii. Au absentat 117 candida]i din cei 758 `nscri[i, `ns\ de aceast\ dat\ nu s-au `nregistrat cazuri de elevi elimina]i din examen. Cei mai mul]i au optat pentru geografie, biologie, fizic\ [i anatomie.
Prima afi[are a rezultatelor va avea loc duminic\, 5 septembrie, pân\ la ora 16.00. În aceea[i zi, pe segmentul orar 16.00 – 20.00, vor putea fi depuse contesta]iile. Solu]ionarea acestora este prev\zut\ în perioada 7-8 septembrie, iar afi[area rezultatelor finale are ca termen limit\ data de 9 septembrie.
Amintim c\ primul loc `n ierarhia jude]elor dup\ ratele de promovare înregistrate la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an l-a ocupat Suceava. (O. P.)

Vezi si

Primăvara începe cu delicii la Festivalul Mediteraneean de la Iulius Mall. Vino să le savurezi!

Vrei să ai parte de o experiență mediteraneană potrivită tuturor gusturilor și stilurilor? Te poți …