Tuesday , November 29 2022

Pentru elevii suceveni, caldura cu portia in scolile cu centrala termica proprie

N motivul este c=t se poate de simplu – reducerea cheltuielilor cu utilit\]ile, astfel `nc=t plata facturilor lunare s\ nu ating\ sume colosale n managerii [colari au decis s\ porneasc\ centralele termice, dar s\ fie furnizat\ c\ldura `ntr-un anumit interval orar, `n ideea realiz\rii unei economii n unii au optat pentru `nc\lzirea spa]iilor pe timp de noapte, temperaturile fiind mai sc\zute, iar al]ii au decis s\ deschid\ centralele diminea]a devreme, p=n\ la amiaz\, apoi seara, p=n\ spre miezul nop]ii

S\pt\m=na aceasta, `n [colile din municipiul Suceava care de]in central\ termic\ proprie s-a furnizat c\ldur\ numai `ntr-un anumit interval orar, at=t c=t s\ fie `nc\lzite spa]iile de `nv\]\m=nt iar elevii s\ nu sufere de frig. Motivul este c=t se poate de simplu – reducerea cheltuielilor cu utilit\]ile, astfel `nc=t plata facturilor lunare s\ nu ating\ sume colosale.
~n condi]iile `n care temperaturile sc\zute au impus furnizarea c\ldurii `n [coli `nc\ din aceast\ lun\ [i iarna aceasta se anun]\ geroas\, este de a[teptat s\ creasc\ cheltuielile, `ns\ directorii [colari trebuie s\ fac\ `n continuare economii, `n contextul crizei financiare, care a t\iat din fondurile tuturor institu]iilor publice. Drept urmare, pentru a `mp\ca [i capra [i varza, managerii [colari au decis s\ porneasc\ centralele termice, dar s\ fie furnizat\ c\ldura `ntr-un anumit interval orar, `n ideea realiz\rii unei economii. Unii au optat pentru `nc\lzirea spa]iilor pe timp de noapte, temperaturile fiind mai sc\zute, iar al]ii au decis s\ deschid\ centralele diminea]a devreme, p=n\ la amiaz\, apoi seara, p=n\ spre miezul nop]ii.
“Am dat drumul la central\, `ns\ func]ioneaz\ dup\ un anumit program. ~n [coal\ d\m drumul pe la ora 6.00 diminea]a, p=n\ la ora 11.00, iar `n internat seara, de la 18.00, p=n\ pe la ora 23.00. Proced\m `n acest fel pentru a nu `nc\rca factura la c\ldur\ foarte mult”, a declarat Cornel Roma[cu, directorul Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava.
Maria Teodoreanu, managerul Colegiului Tehnic “Petru Mu[at” Suceava, a spus c\ [i ei au un program special pentru centrala termic\. “D\m drumul la c\ldur\ seara [i l\s\m centrala s\ func]ioneze p=n\ spre diminea]\. Pe timp de zi o `nchidem, ca s\ facem economie”, a explicat Maria Teodoreanu.
~n ceea ce prive[te unit\]ile de `nv\]\m=nt din jude], `n special cele din comune, combustibilul necesar pentru `nc\lzirea pe timp de iarn\ trebuie asigurat de prim\rii. Potrivit inspectorului general Petru Carcalete, p=n\ `n prezent, nu i-au fost aduse la cuno[tin]\ situa]ii problem\ din acest punct de vedere. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …