Tuesday , December 5 2023

Pentru elevii suceveni, caldura cu portia in scolile cu centrala termica proprie

N motivul este c=t se poate de simplu – reducerea cheltuielilor cu utilit\]ile, astfel `nc=t plata facturilor lunare s\ nu ating\ sume colosale n managerii [colari au decis s\ porneasc\ centralele termice, dar s\ fie furnizat\ c\ldura `ntr-un anumit interval orar, `n ideea realiz\rii unei economii n unii au optat pentru `nc\lzirea spa]iilor pe timp de noapte, temperaturile fiind mai sc\zute, iar al]ii au decis s\ deschid\ centralele diminea]a devreme, p=n\ la amiaz\, apoi seara, p=n\ spre miezul nop]ii

S\pt\m=na aceasta, `n [colile din municipiul Suceava care de]in central\ termic\ proprie s-a furnizat c\ldur\ numai `ntr-un anumit interval orar, at=t c=t s\ fie `nc\lzite spa]iile de `nv\]\m=nt iar elevii s\ nu sufere de frig. Motivul este c=t se poate de simplu – reducerea cheltuielilor cu utilit\]ile, astfel `nc=t plata facturilor lunare s\ nu ating\ sume colosale.
~n condi]iile `n care temperaturile sc\zute au impus furnizarea c\ldurii `n [coli `nc\ din aceast\ lun\ [i iarna aceasta se anun]\ geroas\, este de a[teptat s\ creasc\ cheltuielile, `ns\ directorii [colari trebuie s\ fac\ `n continuare economii, `n contextul crizei financiare, care a t\iat din fondurile tuturor institu]iilor publice. Drept urmare, pentru a `mp\ca [i capra [i varza, managerii [colari au decis s\ porneasc\ centralele termice, dar s\ fie furnizat\ c\ldura `ntr-un anumit interval orar, `n ideea realiz\rii unei economii. Unii au optat pentru `nc\lzirea spa]iilor pe timp de noapte, temperaturile fiind mai sc\zute, iar al]ii au decis s\ deschid\ centralele diminea]a devreme, p=n\ la amiaz\, apoi seara, p=n\ spre miezul nop]ii.
“Am dat drumul la central\, `ns\ func]ioneaz\ dup\ un anumit program. ~n [coal\ d\m drumul pe la ora 6.00 diminea]a, p=n\ la ora 11.00, iar `n internat seara, de la 18.00, p=n\ pe la ora 23.00. Proced\m `n acest fel pentru a nu `nc\rca factura la c\ldur\ foarte mult”, a declarat Cornel Roma[cu, directorul Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava.
Maria Teodoreanu, managerul Colegiului Tehnic “Petru Mu[at” Suceava, a spus c\ [i ei au un program special pentru centrala termic\. “D\m drumul la c\ldur\ seara [i l\s\m centrala s\ func]ioneze p=n\ spre diminea]\. Pe timp de zi o `nchidem, ca s\ facem economie”, a explicat Maria Teodoreanu.
~n ceea ce prive[te unit\]ile de `nv\]\m=nt din jude], `n special cele din comune, combustibilul necesar pentru `nc\lzirea pe timp de iarn\ trebuie asigurat de prim\rii. Potrivit inspectorului general Petru Carcalete, p=n\ `n prezent, nu i-au fost aduse la cuno[tin]\ situa]ii problem\ din acest punct de vedere. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Două transporturi de cherestea fără acte, depistate de polițiști la Spătărești și Drăgușeni

Pe 29 noiembrie, la ora 20.15, în localitatea Spătărești,  polițiștii  au oprit o autoutilitară condusă …