Monday , December 5 2022

Pelerinii veniti de la Viena, `nt=mpinati de Gheorghe Flutur `n Pasul Tihuta

Pre[edintele Consiliului Jude]ean s-a `nscris la r=ndul s\u printre cicli[tii care au plecat `n pelerinaj acum o s\pt\m=n\ din capitala Austriei n Flutur a parcurs traseul „Pelerin `n Bucovina” pe biciclet\ p=n\ la Vatra Dornei n ast\zi, la M\n\stirea Putna va fi depus steagul Rom=niei, sfin]it acum o s\pt\m=n\ la Catedrala Sf=ntul Stefan din Viena

Ieri dup\ amiaz\, [apte turi[ti care au plecat `n urm\ cu o s\pt\m=n\ dinspre Viena c\tre Suceava, c=nd s-a dat startul programului Pelerin `n Bucovina, au fost `nt=mpina]i, ieri `n Pasul Tihu]a, pe DN 17, la grani]a dintre jude]ele Bistri]a N\s\ud [i suceava de c\tre pre[edintele Consiliuylui Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur. El s-a al\turat turi[tilor pe biciclete veni]i de la Viena, prelu=nd steagul Rom=niei sfin]it la Viena, la `nceputul pelerinajului.
Pelerinii pe biciclete care au venit din Viena au fost întâmpina]i  la intrarea `n jude] de al]i  zeci de bicicli[ti din Vatra Dornei, care ulterior i-au înso]it pân\ la Gura Humorului. Grupul celor [apte cicli[ti au fost întâmpina]i `n Pasul Tihu]a [i de o fanfar\. Au fost prezen]i la eveniment [i primarul Sucevei, Ion Lungu, deputatul Dumitru Pard\u [i directorul  Direc]iei Sanitar Veterinare, Petrea Dulgheru. Din grupul celor care au parcurs traseul Viena – Suceava  pe biciclet\ a f\cut parte [i consilierul personal al pre[edintelui CJ, Neculai Barb\.  Acesta a declarat c\  pelerinajul s-a desf\[urat f\r\ incidente, preciz=nd c\  traseul Viena – Suceava l-a parcurs pe biciclet\ `n parte, dar [i `n automobil.  El a mai spus c\ a contabilizat deja multiple  solicit\ri din partea turi[tilor din Austria care doresc  s\ fac\ un tur al m\n\stirilor din Bucovina pe biciclet\. „Avem [i primele reac]ii. Nici bine nu am ajuns acas\ [i am fost contacta]i din Viena pentru dou\ grupuri de turi[ti care vor veni în august s\ fac\ cu bicicleta turul m\n\stirilor”, a declarat Neculai Barb\. „Mesajul pe care vrem s\-l transmitem este c\ în Bucovina este foarte frumos. Celor care credeau c\ se ajunge oarecum greu în Bucovina le putem spune c\ un grup de oameni a venit cu bicicletele din Viena [i pân\ aici. [i le putem spune c\ Bucovina este foarte aproape pentru orice punct din Europa [i se merit\ s\ vin\ aici”, a mai spus Neculai Barb\.
N „Drumul lui Stefan”
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus c\ `n urma informa]iilor culese de pe traseul de pelerinaj, din Viena p=n\ la Suceava,  se va omologa o rut\ cultural\ european\ spre m\n\stirile UNESCO din nordul Moldovei. „Le mul]umesc colegilor mei, domnului Barb\, care a avut o misiune foarte grea, pentru c\ trebuit s\ fac\ [i fi[a de proiect în fiecare localitate prin care a trecut. Asta deoarece vrem s\ omolog\m acest drum. Din toamn\ va fi o rut\ cultural\ european\ spre m\n\stirile UNESCO din nordul Moldovei. Din acest motiv pot s\ spun c\ proiectul pelerin în Bucovina este unul bine gândit, care are [i alte proiecte care vor fi promovate în continuare”, a declarat Gheorghe Flutur. Cei [apte cicli[ti care au plecat pe 15 iulie din Viena au trecut prin 115 de localit\]i, pe traseul Viena – Bratislava – Budapesta – Oradea – Cluj – Pasul Tihu]a. Gheorghe Flutur a spus c\ proiectul ini]iat de Consiliul Jude]ean, „Pelerin în Bucovina” are ca scop principal promovarea pelerinajului ca form\ de turism. „Am ales s\ d\m startul programului în 15 iulie în Viena din Pia]a Stephansdom, în prezen]a reprezentan]ilor bisericilor ortodoxe [i catolice. Avem aici temerarii, cei care au venit 993 de kilometri pân\ în grani]a cu jude]ul Suceava, [i vreau s\ le mul]umesc pe aceast\ cale. Vreau s\ le mul]umesc [i tinerilor care îi a[teapt\ aici, pentru c\ acesta este un mesaj de încurajare a oamenilor pentru a practica aceast\ form\ de turism. [i vreau s\ spun c\ în acest traseu am avut trei repere. Stephansdom din Viena, apoi Biserica Sf. Stefan din Budapesta [i ca punct final biserica unde este înmormântat {tefan cel Mare. [i cred c\ acest drum poate fi numit drumul lui {tefan”, a mai spus pre[edintele Consiliului Jude]ean care  a ]inut s\ remarce efortul f\cut de unul dintre cei [apte cicli[ti care au plecat de la Viena, George Voroniuc, acesta fiind singurul care a parcurs întregul traseu pe biciclet\, respectiv 993 de kilometri. George Voroniuc, `n v=rst\ de  38 de ani, este din comuna D\rm\ne[ti.
Ast\zi, bicicli[tii pleca]i acum o s\pt\m=n\ din Viena vor ajunge la Cacica dar [i la Putna. La m\n\stirea Putna va fi depus steagul rom=nesc sfin]it la Catedrala Sf=ntul Stefan din Viena, la `nceputul pelerinajului. (N.R.)

Vezi si

Situația răniților în explozia de la Burdujeni

Un bărbat, cu arsuri pe 80% din corp, a fost aruncat de suflul exploziei de …