Friday , March 1 2024

Pe Aeroportul Suceava mai opereaza doar Tarom, cu o cursa spre Bucuresti

Aeroportul Suceava a reusit “performanta” de a se intoarce in 1989, cand la Salcea ateriza doar Tarom-ul si singura destinatie era Bucurestiul

N dup\ BlueAir, [i Carpatair a suspendat zborurile de la Suceava n cea mai probabil\ cauz\ o constituie faptul c\ `n aceast\ perioad\ exist\ un risc mai mare de a se produce cea]\, iar aeroportul de la Salcea, nefiind modernizat, nu poate asigura condi]ii optime de aterizare sau decolare a aeronavelor n `n prezent, la Suceava mai opereaz\ doar Tarom, cu curse spre Bucure[ti

Compania privat\ de transport aerian Carpatair a suspendat, p=n\ `n prim\vara anului 2011, orice curs\ de sau spre Suceava. Asta `n condi]iile `n care ultima mutare f\cut\ de cei de la Carpatair fusese cea de a suplimenta num\rul de zboruri de la Suceava spre Timi[oara, cu escal\ la Sibiu, `n ideea c\ sucevenii se vor putea apoi `mbarca spre diverite destina]ii externe de pe aeroportul “Traian Vuia”. De regul\, cursele companiei Carpatair efectuate de pe aeroprotul “{tefan cel Mare” aveau un grad de ocupare satisf\c\tor.
Directorul Aeroportului “{tefan cel Mare”, Dumitru Sahlean, este de p\rere c\ principalul motiv pentru care conducerea companiei Carpatair a preferat s\ suspende p=n\ `n prim\var\ aceste zboruri erau legate de modernizarea insuficient\ a aeroportului. ~n opinia lui Dumitru Sahlean, nu ar fi vorba at=t de pist\, c=t de instala]ia de balizaj [i instala]ia ILS, aceasta din urm\ fiind extrem de util\ `n ghidarea avioanelor la aterizare `n condi]ii nefavorabile.
~n aceast\ perioad\ a anului [i cu preponderen]\ `n nordul ]\rii exist\ un risc mai mare de a se produce cea]\ iar aeroportul de la Salcea, nefiind modernizat, nu poate asigura condi]ii optime de aterizare sau decolare a aeronavelor. La ora actual\, aterizarea se poate face `n conjdi]ii de siguran]\ dac\ plafonul este de minim 90 de metri iar vizibilitatea este `n jur la 1.500 de metri. Aceste condi]ii presupun, `ns\, un cer senin iar prezen]a ce]ii ar face imposibil\ aterizarea sau decolarea. Instala]ia ILS necesar\ aeroportului “{tefan cel Mare” ar fi una de categoria II, la fel ca [i balezajul ce s-ar impune a fi pus. De altfel, ILS nu poate fi pus f\r\ a fi schimbat\ [i actuala instala]ie de balezaj.
Astfel de moderniz\ri ar putea face ca avioanele s\ aterizeze la Suceava chiar `n condi]ii de vizibilitate sub 500 de metri [i cu plafonul de nori de 30 de metri, cu alte cuvinte s\ fac\ fa]\ cu brio unei ateriz\ri `n condi]ii meteo nefavorabile. La ora actual\, `n Rom=nia doar aeroporturile de la Suceava [i de la Baia Mare nu dispun de ILS. ~n prezent la Suceava mai opereaz\ doar Tarom, cu curse spre Bucure[ti.
In ultimele zile, mai multe curse aeriene au fost anulate din cauza condi]iilor meteo nefavorabile
Condi]iile meteo nefavorabile din ultima perioad\ au determinat `ntreruperea sau anularea mai multor curse aeriene de pe aeroportul “{tefan cel Mare” de la Salcea la aeroportul “Henry Cond\” de la Otopeni. Directorul aeroportului “{tefan cel Mare”, Dumitru Sahlean, a confirmat c\ au fost mai multe probleme cauzate de cea]a din ultimele zile. Astfel, cursele Tarom de la Bucure[ti la Suceava nu au putut aterizat `n seara zilei de s=mb\t\ [i a celei de duminic\. Solu]ia adoptat\ de compania de transport a statului fiind cea ca avioanele s\ aterizeze la Ia[i iar de acolo s\ fie asigurat transportul pasagerilor la Suceava cu ajutorul unui autocar, pe cheltuiala Tarom. Tot din cauza ce]ii, niciun avion al companiei Tarom nu a putut ajunge `n diminea]a zilei de duminic\ [i a celei de luni la Suceava pentru a prelua pasagerii care cump\raser\ bilete [i, prin urmare, c\l\torii au fost prelua]i cu autocarul [i transporta]i p=n\ la aeroportul de la Ia[i, de acolo urm=nd a fi `mbarca]i `n avioanele companiei Tarom [i s\ ajung\ la Bucure[ti.
Din fericire, `n dup\ amiaza zilei de luni, cursa suplimentar\ a companiei Tarom a putut ateriza la Suceava [i decola f\r\ probleme. De asemenea, luni sear\ a mai aterizat [i cursa regulat\ a companiei Tarom, avionul decol=nd apoi ieri diminea]\. Directorul Dumitru Sahlean a precizat c\ la pu]in timp dup\ decolare, din cauza condi]iilor meteo extrem de schimb\toare, nicio alt\ eventual\ aterizare [i decolare nu ar mai fi fost posibil\ la Suceava, situa]ia r\m=n=nd neschimbat\ p=n\ la `nchiderea edi]iei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur a semnat vineri certificatul de urbanism pentru rețelele de gaze naturale în comunele Marginea și Horodnic de Sus

Este vorba de o investiție de aproximativ 15 milioane de euro, de care vor beneficia …

No comments

  1. Pai domnule Pricope, fii mai explicit ! Plafonul de 90 de metri presupune cer senin?!? Parca nu merge, nu?!? :))
    By the way… frumoasa fotografia…. de unde o aveti? ati facut-o dvs dintr-un Icarus C-22 inmatriculat YR-6139?!?
    Am mai avut noi o discutie pe tema furtului de fotografii…iar daca nu va astamparati apelam la lege!!!

  2. Asa ne trebuie. Sa fuga toti de aici! Nu s-a investit nimic in aeroportula sta, cum credeau oare sefii judetului ca se va moderniza aeroportul?! N-avem nimic aici (drumuri, aeroport, autostrazi) si ne tot miram ca nu vin turisti. Suntem vai de noi. Bine ca ne laudam cu carnati si traistute.