Saturday , December 3 2022

Pe 9 decembrie, cetatenii din Colegiul 9 vor sanctiona inactivitatea si traseismul politic al lui Dumitru Pardau

Spune candidatul ARD din acela[i colegiu, Ovidiu Milici

Candodatul ARD pentru func]ia de deputat `n Colegiul 9 a declarat la finalul campaniei electorale c\ este dezam\git de presta]ia de parlamentar a deputatului Dumitru Pard\u. El a ar\tat c\ `n toate `nt=lnirile cu electoratul din colegiu pe care le-a avut, cu mii de cet\]eni din zona de munte, din Bazinul Dornelor dar [i de pe valea Izvoarelor sucevei precum [i din zona minier\ Bro[teni – Stulpicani, oamenii s-au pl=ns de slaba implicare a lui Dumitru Pard\u `n via]a comunit\]ilor lor [i de faptul c\, de-a lungul celor dou\ mandate de parlamentar, a acumulat averi impresionante, `n timp ce nivelul lor de trai a sc\zut dramatic. “Oamenii s-au ar\tat nemul]umi]i de faptul c\ Dumitru Pard\u nu i-a consultat atunci c=nd a t\iat pensiile [i salariile iar acum a fugit sub fustele USL-ului, crez=nd c\ aleg\torii vor uita acest lucru. Foarte mul]i dintre miile de oameni cu care am stat de vorb\ au adresat o `ntrebare retoric\ – oare cu ce obraz mai poate veni `n fa]a lor, cer=ndu-le votul pentru al treilea mandat, c=nd ei [tiu foarte bine c\ nu a f\cut mai nimic pentru oamenii din colegiu, [i-a tr\dat colegii [i a fugit la ciolan”, a transmis Ovidiu Milici, candidatul ARD pentru Camera Deputa]ilor, `n Colegiul 9. Ovidiu Milici [i-a mai pus, `n numele electoratului din acest colegiu, `ntrebarea: “Dou\ mandate nu `i sunt de ajuns pentru c=t s-a `mbog\]it?” Candidatul ARD s-a ar\tat `ncrez\tor `n ceea ce prive[te [ansele sale, sus]in=nd c\ proiectele lui [i solu]iile pe care le-a prezentat oamenilor pentru rezolvarea problemelor punctuale, au fost primite cu `ncredere [i speran]\. De aceea, cet\]enii din Colegiul Uninominal 9 [i-a exprimat sus]inerea total\ fa]\ de Ovidiu Milici iar pe data de 9 decembrie 2012, vor [ti exact ceea ce este de f\cut, d=nd vot din inim\ pentru un t=n\r s\-i reprezinte cu demnitate [i cinste `n Parlament.(O.S.)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …