Friday , September 30 2022

PDL vrea ca la nivelul judetului Suceava sa obtina 70 de primarii si conducerea Consiliului Judetean


Secretarul general al PDL Suceava, deputatul Ioan B\lan, coordonatorul la nivel de jude] a campaniei electorale a PDL pentru alegerile locale, a declarat, ieri, c\ obiectivul partidului este acela ca la alegerile din 10 iunie s\ ob]in\ 70 din cele 114 posturi de primar. El a spus c\ PDL, de[i la nivel central este situat acum `n Opozi]ie, vrea ca dup\ alegerile locale s\ r\m=n\, pe plan local, la Putere, adic\ la conducerea Consiliului Jude]ean prin Gheorghe Flutur [i a Prim\riei Suceava prin Ion Lungu, men]in=ndu-[i `n continuare ]inta de a ob]ine [i majoritatea mandatelor de consilieri jude]eni [i de consilieri locali. „Avem 1.962 de candida]i la consiliile locale [i 45 la Consiliul Jude]ean. Chiar dac\ suntem acum `n opozi]ie la nivel na]ional, la nivel jude]ean suntem la putere [i a[a vrem s\ fie [i dup\ data de 11 iunie. Ne propunem o campanie `n care s\ prezent\m numeroasele realiz\ri ale primarilor no[tri. Avem [i localit\]i `n care nu avem primari `n func]ie c\rora vrem s\ le d\m exemplul localit\]ilor cu primari PD-L”, a subliniat [eful de campanie al PD-L Suceava. Pe de alt\ parte, Orest Onofrei a spus c\ scorul politic la care ]inte[te PDL la alegerile locale este de 25% pe c=nd, la nivelul jude]ului, ar fi `n jurul a 50 de procente. (D.P.)

Vezi si

Definitivat examen profesori Suceava Obiectiv

Cadrele didactice se pot înscrie la Definitivat 2023 până la data de 14 octombrie

 După admiterea dosarului de înscriere, candidații la Definitivat 2023 vor avea de susținut, în Etapa …