Wednesday , November 30 2022

Pavel Corut nu va veni la Targul de Carte de la Suceava

Scriitorul Pavel Coru] nu va mai putea ajunge la T=rgul de Carte de la Suceava. Conducerea Muzeului Bucovinei – unul dintre organizatorii acestui eveniment cultural – a comunicat c\ scriitorul Pavel Coru] a trebuit s\ plece de urgen]\ `n Statele Unite ale Americii. De aceea, el nu va mai putea participa la edi]ia de iarn\ a T=rgului de carte de la Suceava de[i, ini]ial, organizatorii anun]aser\ c\ el va participa `ntr-una din zile la acest eveniment cultural pentru a se `nt=lni cu publicul sucevean [i a da autografe. Dup\ ce li s-a confirmat participarea, Pavel Coru] a fost trecut ca fiind unul din capii de afi[ ai T=rgului de Carte. El a fost programat pe data de 4 martie, dup\ care s-a modificat programul iar data de 5 martie a fost fixat\. Asta pentru ca, `n cursul zilei de ieri, reprezentan]ii Muzeului Bucovinei s\ afle [i anun]e c\ Pavel Coru] nu va mai putea veni nici `n data de 5 martie pentru autografe [i discu]ii cu publicul sucevean `ntruc=t a trebuit s\ se deplaseze `n SUA. ~n locul lui Pavel Coru], scriitoarea Lumini]a Tuc\ se va `nt=lni cu cititorii [i va acorda autografe `n cadrul T=rgului de Carte, s=mb\t\ la ora 11.00.
Reamintim c\ perioada de desf\[urare a t=rgului este 28 februarie – 8 martie 2011, `ntre orele 10 – 18, la Muzeul de {tiin]ele Naturii. Organizatorii promit discounturi de p=n\ la 80%, fiind organizat\ [i o o tombol\ cu premii `n c\r]i. Deschiderea oficial\ a avut loc luni, 28 februarie la ora 11. Primul care `[i va da `nt=lnire cu sucevenii este scriitorul Ion Dr\gu[anu. El va da autografe [i va sta de vorbe cu publicul pe data 2 martie, la ora 13. Pe 5 martie, va fi r=ndul scriitorilor Lumini]a Tuc\ (ora 11.00) [i Constantin Dulcan (ora 13.00). Pe 7 martie, la ora 12 – Dan Puric va fi prezent pentru o sesiune de autografe, seria invita]ilor fiind `nchis\ de Vasile Andru, prezent pentru autografe pe data de 8 martie, ora 16.00. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …