Monday , December 4 2023

Patru tigani din Veresti, retinuti pentru rapirea unui puradel de sapte ani, la Bacau

Ioan, Florin, Gheorghe [i Marcel St\nescu, to]i din satul Hancea, comuna Vere[ti au descins mar]i dup\-amiaza la Bac\u [i au r\pit un copil de [apte ani din curtea unei gr\dini]e b\ie]elul este fiul unui coetnic al celor patru, din Bac\u, care ar fi tras o ]eapa de 500 de milioane de lei unui ]igan din Vere[ti pentru ca pe to]i cei implica]i, de la cel mai mic p=na la cel mai mare, îi cheama St\nescu, s-a produs o confuzie, copilul r\pit fiind  fiul altui St\nescu dec=t cel care a tras ]eapa romilor din Hancea
Patru indivizi de etnie roma din comuna Vere[ti, jude]ul Suceava au descins mar]i în municipiul Bac\u unde au r\pit un copil de [apte ani din curtea unei unit\]i [colare, cer=nd familiei acestuia 500 de milioane de lei vechi, în schimbul eliber\rii b\iatului. Planul r\pitorilor din Vere[ti a fost însa dat peste cap de poli]i[tii b\c\uani, care i-au re]inut pe cei patru, urm=nd ca ace[tia sa fie prezenta]i instan]ei de judecata cu propunere de arestare preventiv\.
IPJ Bac\u a anun]at ca un minor de [apte ani a fost r\pit în cursul zilei de mar]i de c\tre patru persoane, care au cerut în schimbul eliber\rii lui suma de 50.000 de lei. În scurt timp poli]i[tii b\c\uani i-au depistat pe cei patru suspec]i [i au început cercet\rile împotriva lor pentru lipsire de libertate în mod ilegal.
Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Bac\u a fost sesizat în dup\-amiaza zilei de 29.03.2011, despre faptul c\, în timp ce ie[ea din curtea unei gr\dini]e din municipiul Bac\u, un minor de [apte ani a fost luat de c\tre un cet\]ean [i introdus într-un autoturism de lux înmatriculat în Italia, marca BMW X5 dupa care vehiculul s-a îndreptat spre o destina]ie necunoscut\.
Având în vedere aspectele sesizate s-au declan[at imediat activit\]ile de identificare a autovehiculului în cauz\.
Ulterior sesiz\rii, dupa aproximativ doua ore [i jum\tate, suspec]ii au contactat persoane din anturajul familiei minorului, solicitând în schimbul eliber\rii acestuia suma de 50.000 de lei.
Activit\]ile derulate de c\tre poli]i[tii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Bac\u în colaborare cu Serviciul de Opera]iuni Speciale Bac\u au vizat în principal recuperarea minorului în condi]ii de siguran]a [i reintegrarea lui în familie.
În urma negocierilor purtate între cele doua p\r]i, sub coordonarea poli]i[tilor, mar]i sear\, în jurul orei 19.00, minorul a fost recuperat [i predat familiei. Totodata activit\]ile desf\[urate de c\tre poli]i[tii b\c\uani au condus la identificarea [i depistarea celor patru suspec]i care au fost condu[i la sediul IPJ Bac\u pentru cercet\ri. Cei patru b\rba]i au vârste cuprinse între 25 [i 30 de ani, sunt to]i din comuna Vere[ti, satul Hancea din jude]ul Suceava [i sunt cerceta]i sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de lipsire de liberate în mod ilegal. Ei au fost re]inu]i [i vor prezenta]i Judec\toriei Bac\u cu propunere de arestare preventiv\. Aseara urma ca instan]a sa se pronun]e în leg\tura cu propunerea de arestare preventiva pentru Ioan St\nescu, zis Iorgu, proprietarul automobilului cu care s-a realizat r\pirea, Florin St\nescu, Gheorghe St\nescu [i Marcel St\nescu, to]i din satul Hancea, comuna Vere[ti.

Confuzie la r\pire fiindca pe mai to]i ]iganii c\ld\rari din Moldova îi cheama St\nescu
Ieri dupa amiaz\, în fa]a cl\dirii parchetului b\c\uan se adunasera zeci de ]igani, din Suceava [i Bac\u, interesa]i de rezultatul anchetei demarate de procurori.   Mai ales ca s-a produs, conform cotidianului “Ziarul de Bac\u” [i o confuzie, în sensul ca ]iganul b\c\uan, p\rintele copilului r\pit, care are tot numele de familie St\nescu, nu este el cel care [i-a în[elat cominoritarii de la Vere[ti, el fiind o ruda apropiata a celui cu beleaua. Echipa de [oc de la Hancea plecata la Bac\u cu s\bii [i topoare în ma[in\, pentru a recupera banii cu care cel care i-a trimis a fost în[elat, a r\pit din curtea gr\dini]ei copilul unui coetnic care nu avea o implicare directa în ]eapa data la Vere[ti. Identificarea persoanelor care au participat la r\pirea de la Bac\u a fost realtiv greu de f\cut din simplul motiv ca în satul Hancea din comuna Vere[ti locuiesc 630 de ]igani, to]i cu numele St\nescu. Primarul comunei Vere[ti, D\nu] Gavriliuc, solicitat sa ofere am\nunte despre problema ]iganilor dn satul Hancea cu cei de la Bac\u a explicat c\, pentru prima data în istorie, în acest an, num\rul etnicilor romi din sat l-a dep\[it pe cel al rom=nilor, dep\[ind 630 de suflete. C=t prive[te identificarea lor dupa numele de familie, chestiunea este cvasimposibil\, fiindca pe to]i îi cheama St\nescu. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Comunicat de presă: Caravane prin satele Bucovinei. Povestind despre patrimoniu și protejarea acestuia