Wednesday , February 1 2023

Patru medici de familie au fost sancţionaţi de către inspectorii CAS pentru nerespectarea programului de lucru

casa asigurari sanatate (1) [800x600]

Inspectorii din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava au sancţionat în cursul lunii trecute mai mulţi furnizori de servicii medicale. Zece medici nu au respectat protocolul de prescriere a medicamentelor. Doi medici au declarat servicii pe care nu le-au efectuat, în valoare de aproape 5.000 de lei

In cursul lunii trecute, inspectorii din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava au efecturat 22 de acţiuni de control asupra furnizorilor de servicii medicale din judeţ.
“Activitatea de control s-a desfăşurat în baza Planului de control pe anul 2014 avizat de către Direcţia Generala Monitorizare, Control şi Antifraudă a C.N.A.S. Bucureşti şi aprobat de către Preşedintele Director General al C.A.S. Suceava. Au fost efectuate un număr de 22 acţiuni tematice de control, structura acestora pe tipuri de furnizori fiind de zece acţiuni de control efectuate la medicii de familie, trei acţiuni de control la medicii specialişti din ambulatoriul de specialitate, o acţiune de control la un laborator de analize medicale, şase acţiuni de control la farmacii, o acţiune de control la un furnizor de servicii medicale de recuperare şi o acţiune de control la spital”, am aflat de la Anda Sălăgean, director în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava. In ceea ce-i priveşte pe medicii de familie, s-au aplicat trei sancţiuni contractuale de ,”avertisment”, la prima constatare, deoarece documentele de evidenţă a serviciilor medicale nu erau completate la zi. In cazul la alţi patru medici de familie s-a aplicat sancţiunea de diminuare cu 5 % a valorii lunare “per capita”pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava.
Tuturor medicilor verificaţi li s-au aplicat măsuri de recuperare a sumelor reprezentând reţete prescrise fără respectarea protocolului de prescriere a medicamentelor în valoare de 99.019,60 lei. In perioada menţionată s-a constatat, în cadrul acţiunilor de control, că un număr de cinci asiguraţi au beneficiat de reţete compensate 90% din preţul de referinţă, ca urmare a declaraţiilor depuse la medicii de familie şi a încadrării acestora în categoria „pensionari cu venituri numai din pensii mai mici de 700 lei pe lună”, deşi conform bazei de date de la Finanţe aceştia aveau şi alte venituri impozabile nu doar venituri din pensie. “In aceste situaţii Compartimentul Juridic a transmis notificări asiguraţilor pentru recuperarea contravalorii de 40% din preţul medicamentelor de care au beneficiat nejustificat, în valoare de 613,96 lei”, a completat Anda Sălăgean. In acelaşi timp s-au aplicat şi trei măsuri pentru recuperarea sumelor de la trei medici de familie care au emis reţete compensate în Programul de compensare 90% care se aplică pensionarilor cu venituri numai din pensii mai mici de 700 lei pe lună, fără să aibă la fişă declaraţia pacientului că nu realizează alte venituri în afară de cele din pensii, în valoare de 292,67 lei. “Tot în cadrul acestui control s-au aplicat măsuri de recuperare, de la şase medici de familie, a contravalorii compensate a reţetelor duble, eliberate într-o lună, pentru pacienţii beneficiari ai programului de compensare de 90%, în valoare de 2.215,39 lei. In cazul a doi medici de familie s-au aplicat măsuri de recuperare a sumei reprezentând servicii neefectuate, în sumă de 4.978,96 lei, iar în cazul unuia dintre aceştia s-a dispus şi măsura de diminuare cu 10 % a valorii lunare “per capita”, a încheiat Anda Sălăgean.
In cazul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie s-a constatat necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale şi s-a aplicat sancţiunea contractuală de “avertisment”, la prima constatare. In cazul unui furnizor s-a aplicat sancţiunea de diminuare cu 5 % a valorii minim garantată a punctului pentru luna în care s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, iar în cazul altor doi furnizori s-a dispus măsura restituirii contravalorii serviciilor medicale raportate pentru asiguraţi internaţi în spital, în valoare de 47,43 lei. In cazul furnizorului de servicii medicale spitaliceşti s-a decis diminuarea cu 1% a va-lorii de contract pentru lunile în care s-a constatat necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă a serviciilor medicale, în valoare de 34.093,48 lei şi diminuarea cu 3% a valorii de contract pentru luna în care s-a constatat raportarea incompletă a consumului de medicamente, în valoare de 26.637,62 lei. Recuperarea sumei reprezentând contravaloarea reţetelor medicale off-line neintroduse în sistemul informatic a fost în valoare de 117,55 lei.
De asemenea, s-au efectuat şi patru acţiuni de control operativ, în urma cărora, în cazul a doi furnizori de servicii medicale la domiciliu s-a aplicat sancţiunea contractuală de ,,avertisment” pentru necompletarea corectă a formularelor obligatorii utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (Cristina RUSTI)

Vezi si

”Spune NU cariilor!”, campanie de igienă orală derulată în 94 unități de învățământ, la inițiativa Grădiniței ”Țăndărică” Suceava

”Scopul campaniei a fost îndeplinit cu succes prin intermediul numeroaselor activități desfășurate prin mijloace de …