Tuesday , January 31 2023

Patru hectare de padure arse `ntre judetele Suceava si Bistrita-Nasaud

S=mb\t\, 17 septembire, a izbucnit un incediu `ntr-o zon\ de p\dure aflat\ la marginea jude]elor Suceava [i Bistri]a N\s\ud
La fa]a locului a intervenit deta[amentul Vatra Dornei, `mpreun\ cu Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ Bistri]a-N\s\ud, Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\ din C=rlibaba [i Maierul, Ocolul Silvic C=rlibaba [i Ocolul Silvic Maierul. Incendiul a fost localizat la limita zonei de competen]\ dintre ISU Suceava [i ISU Bistri]a-N\s\ud. La sosirea pompierilor militari la locul evenimentului, incendiul se manifesta la resturi de exploatare pe o suprafa]\ de aproximativ dou\ hectare, cu pericol de propagare la p\durea vecin\. Pompierii au trecut la localizarea [i lichidarea incendiului, realiz=nd alimentarea cu ap\ pentru incendiu `n releu cu motopompe [i folosind mijloace de prim\ interven]ie. ~n urma incendiului au ars resturi de exploatare rezultate din defi[area primar\ a lemnului, pe o suprafa]\ de patru hectare. Potrivit pompierilor, cauza probabil\ a incendiului a fost folosirea focului deschis `n spa]ii deschise. Incendiul nu s-a soldat cu victime omene[ti.

Vezi si

Februarie începe cu o oprire de apă la Rădăuți

În data de 1 februarie începând cu ora 08.00 în zona Şcolii gimnaziale „Ion Pintilie” …