Wednesday , May 22 2024

Patru din zece turisti straini care viziteaza Suceava sunt din Germania si Austria

Potrivit Direc]iei Jude]ene de Statistic\ (DJS) Suceava, `n primele [ase luni din 2011, `n unit\]ile de primire turistic\ sucevene au fost caza]i 96.034 de turi[ti. Cei mai mul]i turi[ti care au ajuns `n jude]ul Suceava sunt rom=ni, 87,7%, cu 13,8% mai mul]i fa]\ de semestrul I 2010. ~n primele [ase luni ale acestui an a crescut [i num\rul turi[tilor str\ini care au vizitat jude]ul Suceava, cu 26,1% mai mul]i fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut iar 74,5% provin din ]\rile Uniunii Europene, din care Germania cu 26,0%, Austria cu 14,8%, Spania  cu 11,8% iar Fran]a cu 10,5%. Urmeaz\ Italia cu 8,7%, iar pe locul al [aselea se situeaz\ o ]ar\ din afara spa]iului comunitar – Republica Moldova cu 8,3%, dup\ care locurile [apte, opt [i nou\ revin altor ]\ri din UE: Polonia cu 6,0%, Olanda cu 4,9% [i Marea Britanie cu 4,8%.
~n primele [ase luni ale anului, num\rul turi[tilor care au vizitat jude]ul Suceava `n primele [ase luni ale acestui an a crescut comparativ cu aceea[i perioad\ din 2010, conform celor men]ionate `ntr-un raport al DJS Suceava [i `n care se arat\ c\ num\rul de sosiri ale turi[tilor `n structurile de primire turistic\ din jude]ul Suceava a fost cu 15,2% mai mare fa]\ de primul semestrul din 2010. (D.P.)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …