Sunday , November 27 2022

Patru contrabandisti de tigari, prinsi pe raza comunei Fratautii Noi, raman in arest

Tribunalul Suceava a respins ieri, ca nefondat\ cererea de liberare sub control judiciar a lui Valentin Florin Bodale, Viorel Pitsul, Deniss Pilacs [i Ruslan Ionashku, dup\ ce ace[tia au fost aresta]i la mijlocul lunii februarie pentru o perioad\ de 29 de zile pentru trecerea ilegal\  frontierei, contraband\ `n forma agravant\.

Avocatul Mircea Octavian Turtureanu a invocat  `n fa]a instan]ei faptul c\ procurorii, `n dosarul de urm\rire penal\, au f\cut o `ncadrare gre[it\ a celor patru tineri, acuz=ndu-i de trecere frauduloas\ a frontierei [i contraband\ `n form\ agrant\.   “Potrivit celor dou\ procese verbale `ntocmite de poli]ia de frontier\, au fost depista]i la o distan]\ de 800 de metri de frontiera rom=no-ucrainean\,  iar la momentul re]inerii,ei `ncercau s\ `ncarce  o cantitate de ]ig\ri care `ns\ au fost l\sate `n acel loc.  Ace[tia  nu au fost  surprin[i `n timp ce le transportau. Ei au recunoscut  faptul c\ ]ig\rile urmau s\ le comercializeze pentru realizarea unui venit `ntruc=t nu au un loc de munc\. Mai mult, Bodale a dat declara]ie `n fa]a organelor de urm\rire penal\  la dou\ ore de la interven]ia chirurgical\ care a avut-o la um\r. To]i [i-au recunoscut faptele, `ns\ sunt acuza]i c\ nu ar fi spus [i alte date despre persoane din grupul lor”,  a spus avocatul Turtureanu.  ~n aceea[i ordine de idei, un alt ap\r\tor angajat de cei patru, avocatul  Ioan Urs\rescu, a sus]inut c\ fapta de care sunt acuza]i cei patru tineri este pretabil\ pentru ca ace[tia s\ fie cerceta]i `n stare de libertate [i a solicitat completului s\ ia o decizie `ncerc=nd s\ se debaraseze de isteria care a cuprins `ntreaga ]ar\ `n ce prive[te arest\rile. Mai mult, avoca]ii au sus]inut c\  cele trei persoane care sunt de peste  grani]\, `n cazul `n care li se va admite cererea de liberare sub control judiciar, au ales s\ locuiasc\ la domiciliul lui Valentin Florin Bodale  pentru a se afla la dispozi]ia organelor de urm\rire penal\.
Trebuie amintit c\, potrivit Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\,  cei patru au fost re]inu]i în data de 11 februarie de poli]i[tii de frontiera de la Vicov, dup\ ce au fost prin[i încerc=nd s\ transporte 70 de baxuri cu ]ig\ri de contraband\ în zona de frontiera verde, unul dintre ei respectiv, Valentin Florin Bodale fiind împu[cat în um\r dup\ ce a refuzat s\ opreasc\ la soma]iile poli]i[tilor.Cu o sear\ înainte, în jurul orelor 20.00, poli]i[tii de frontiera de pe autospecial\ cu termoviziune din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontiera Siret, au observat în apropierea frontierei rom=no – ucrainene, pe raza comunei Fr\t\u]ii Noi mai multe persoane care, dup\ ce a abandonat mai multe colete voluminoase la aproximativ 500 – 600 metri de linia de demarca]ie dintre cele dou\ state, s-a retras pe teritoriul ]\rii vecine.Poli]i[tii de frontier\ au supravegheat zona p=n\ diminea]\, când în jurul orei 07.40, au fost observate dou\ autoturisme de teren care s-au apropiat de coletele abandonate, moment în care s-a ac]ionat pentru re]inerea [i identificarea persoanelor aflate în autoturisme.
~n fa]a completului de judecat\, cei doi ucraineni [i lituanianul au avut parte de un translator de limb\ rus\ care le-a tradus pledoariile celor doi avoca]i [i a pre[edintelui instan]ei. Cei doi  avoca]i sus]in c\ `n procesele verbale aflate la dosarul `n care celor patru li s-a respins cererea de liberare sub control judiciar se specific\ faptul c\ ]ig\rile au fost l\sate la locul cu pricina de c\tre persoane necunoscute `n niciun caz de c\tre Valentin Florin Bodale, Viorel Pitsul, Deniss Pilacs [i Ruslan Ionashku. Avocatul Mircea Octavian Turtureanu a precizat c\ va ataca decizia Tribunalului Suceava cu recurs la Curtea de Apel. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Se redeschide Patinoarul Areni. Luni, de Ziua Bucovinei, intrarea va fi liberă

Patinoarul Areni din municipiul Suceava se redeschide începând de luni, 28 noiembrie 2022. Conform viceprimarului …