Monday , December 5 2022

Patronul de la Chagall, preluat de Interpol si trimis ieri in Germania

N imediat dup\ ce ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie i-a respins recursul, Marcel Cu[nir a fost preluat de ofi]erii Interpol [i trimis `n Germania cu primul avion, ieri dup\-amiaz\, la ora 14.00 n la destina]ie, afaceristul sucevean a fost deja preluat de autorit\]ile judiciare nem]e[ti, care `l vor prezenta la r=ndul lor `n fa]a unei instan]e, pentru confirmarea mandatului interna]ional de arestare
~ncerc\rile repetate a lui Marcel Cu[nir de a sc\pa de decizia irevocabil\ a Cur]ii de Apel Suceava privind extr\darea sa `n Germania pentru a da socoteal\ acolo pentru faptele ce sunt prezumate a fi s\v=r[ite de afaceristul sucevean la `nceputul anilor ‘90, s-au soldat cu un insucces previzibil din partea acestuia. Mai mult, dorin]a de a se adresa cu recurs ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie `mpotriva m\surii arest\rii sale l-a adus, `nc\ odat\ `n “gura lupului”, de aceast\ dat\, definitiv.
Ieri, imediat dup\ ce ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins recursul `naintat de Marcel Cu[nir, afaceristul sucevean a fost preluat de Interpol [i a fost pus pe primul avion cu destina]ia Germania. IGP a confirmat faptul c\ ieri dup\ amiaz\, la ora 14.00, Marcel Cu[nir, patronul de la Chagall, Old Times [i Babilon, localuri din municipiul re[edin]\ de jude], a fost `mbarcat `ntr-un avion cu destina]ia Germania, unde va fi preluat de achetatorii nem]i [i va trebui s\ dea explica]ii pentru faptele s\v=r[ite de acesta acum 18 ani.
Dup\ ce a depus recursul la ~nalta Curte de Casa]ie, Marcel Cu[nir a fost predat din arestul IPJ Suceava c\tre Centrul de Arest\ri Preventive din cadrul Direc]iei Generale de Cercet\ri Penale a Inspectoratului General al Poli]iei Rom=ne. De aici a fost transportat la instan]\ iar imediat dup\ ce magistra]ii au confirmat sentin]a dat\ de Curtea de Apel Suceava, Marcel Cu[nir a fost ridicat [i pus pachet pe avion.
O raz\ de speran]\ a constituit-o pentru Cu[nir faptul c\ ~nalta Curte a am=nat pronun]area `n ceea ce `l prive[te, de vineri p=n\ luni. Numai c\ instan]a suprem\ nu i-a acordat nicio [ans\.

N O poveste veche de 18 ani, neiertat\ de justi]ia german\
Marcel Cu[nir, de 44 ani, patronul mai multor restaurante din municipiul Suceava a fost preluat ieri  de autorit\]ile germane pentru continuarea cercet\rilor `ntr-un dosar penal pentru fapte comise `n urm\ cu 18 ani. Marcel Cu[nir este acuzat pentru tentativ\ de omor, v\t\mare corporal\ grav\ [i t=lh\rie, fapte ce ar fi fost comise pe teritoriul statului german în cursul anului 1993. Din documentele trimise la Curtea de Apel Suceava `n urm\ cu trei ani de Biroul Na]ional Interpol reiese ca Marcel Cu[nir, la data de 7 ianuarie 1993, împreun\ cu complicii s\i, a jefuit un b\rbat a c\rui identitate nu a fost comunicat\ anchetatorilor din Suceava. Cei trei l-ar fi acostat pe b\rbat pe un pod din localitatea germana Zindorf, amenin]ându-l c\ îl omoar\ dac\ nu le d\ cheia unui seif în care se aflau 8.500 de m\rci germane. Cum acesta a refuzat, cei trei l-ar fi târât pe malul râului, unde l-au b\gat cu capul în ap\, cu inten]ia de a-l omori. Omul a fost salvat de un echipaj de poli]ie, care a trecut prin zon\, punându-i pe fug\ pe agresori. De[i la vremea respectiv\ a fost demarat\ o ampl\ anchet\, fiind audiate zeci de persoane, autorii nu au fost identifica]i. În sesizarea autorit\]ilor germane se arat\ c\ agresorii i-au luat victimei banii pe care-i avea asupra sa, precum [i cheia pentru care ar fi pus la cale jaful, îns\ nu se specific\ dac\ ace[tia au reu[it [i s\ goleasc\ seiful în care se aflau cele 8.500 de m\rci germane.
N Vocea prietenilor: mai bine s\ fi fost judecat `n Rom=nia, pentru evaziune fiscal\, dec=t anchetat `n Germania pentru fapte aproape uitate
Sesizarea la adresa suceveanului a ajuns la Curtea de Apel Suceava la  sf=r[itul anului 2008, iar o decizie privind extr\darea lui Marcel Cu[nir a fost luat\ de aceea[i instan]\  abia la sf=r[itul lunii octombrie a anului 2009.  S-a aceptat atunci extr\darea dar s-a precizat `n decizia luat\ de Curtea de Apel c\ b\rbatul nu poate fi extr\dat dec=t dup\ ce `[i va clarifica problemele cu Justi]ia rom=neasc\, `mpotriva lui fiind declan[at\ urm\rirea penal\ pentru evaziune fiscal\ `ntr-un dosar al judec\toriei locale. În acest context s-a dispus am=narea pred\rii sale p=na la solu]ionarea definitiv\ a cauzei penale ce a f\cut  obiectul dosarului penal sus-amintit. C=nd parchetul a dispus scoaterea de sub urm\rire penal\ a lui Marcel Cu[nir `n dosarul de evaziune fiscal\, procedura de extr\dare a repornit. ~n acest fel, mul]i cunoscu]i ai afaceristului sucevean consider\ c\ ar fi fost mai bine ca acesta s\ fi fost trimis `n judecat\ `n Rom=nia, pentru evaziunea fiscal\ imputat\, dec=t s\ fie extr\dat `n Germania, unde va da socoteal\ pentru p\catele tinere]ii sale. (Cristina SCOR}ARIU, Neculai RO{CA)

Vezi si

Testări gratuite pentru diagnosticarea precoce a cancerului mamar, între 12 și 16 decembrie, în județul Suceava

Echipa medicală a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iaşi va efectua, în luna decembrie, mamografii …