Wednesday , December 7 2022

Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din IMM aduce “Cheia succesului” în Suceava printr-un proiect de 1 milion de euro

Vineri, 4 martie 2011, în sala mare a Complexului Br\det din Suceava,  a avut loc lansarea oficial\ a unui proiect „extrem de îndr\zne]” asa cum a declarat chiar Liliana Agheorghicesei, pre[edinte al  Patronatului Jude]ean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, beneficiarul direct al proiectului finan]at din fonduri europene „IMM-ul – Cheia succesului pentru tine [i pentru România”.

La eveniment, au fost prezen]i partenerii proiectului: SC.Lust Expert SRL Suceava, Patronatului Na]ional al Femeilor de Afaceri din IMM [i CLIMM Harghita.
Fiecare dintre ace[tia au luat cuvântul, au prezentat obiectivele principale ale proiectului [i au explicat celor prezen]i în sal\ ce presupune un proiect finan]at din fonduri europene. IMM-ul- Cheia succesului pentru tine si pentru Romania este un program care ofer\ formare profesional\ si asisten]\ de specialitate în vederea cre[terii abilit\]ii persoanelor de a materializa ideile de afaceri.
Ca atare, acest proiect reprezint\ un câ[tig pentru întreprinz\torii din cele trei zone în care va fi implementat- Nord Est, Sud Est [i Centru, fiind în primul rând un plus de valoare pentru mediul de afaceri sucevean.
De asemenea, Lumini]a Chihai, vicepre[edinte al Patronatului Jude]ean al Femeilor de afaceri din IMM Suceava, a declarat c\ valoarea proiectului se ridic\ la 3.534.339 RON având o perioad\ de desf\[urare de 24 luni, respectiv  1 februarie 2011 – 31 ianuarie 2013.
Lansarea oficial\ a proiectului a reunit aproximativ 150 de angaja]i [i angajatori din IMM, al\turi de ace[tia fiind prezen]i: Liviu Rogojinaru- vicepre[edintele CNIPMMR, Doru Muntean- pre[edinte al PIMM Tulcea, Tibi[or Miron- pre[edintele CLIMM Harghita, Litcanu Sabina, reprezentant\ a Patronatului Na]ional al Femeilor de Afaceri din IMM, Marcel Gaftoneanu- Secretar General al Camerei de Comer] [i Industrie Suceava, M\rioara Ignat- pre[edintele Judec\toriei Suceava, C\t\lina Vartic- directorul Registrului Comer]ului, precum [i al]i reprezentan]i ai unor organiza]ii locale [i centrale. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

O persoană rănită în urma unui accident în intersecția din fața magazinului Lidl din Obcini (VIDEO, FOTO)

Miercuri, în jurul orei 12.00, pe Calea Obcinelor din Suceava, în intersecția din fața magazinului …