Thursday , February 9 2023

Patroana firmei OPTITEHNOMED, urmarita penal pentru ca face iazuri la Zvoristea fara autorizatie

Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a confirmat ieri `nceperea urm\ririi penale `mpotriva Gabrielei Carmen Zaharescu, administratorul firmei sucevene specializat\ `n produc]ia de dispozitive, aparate [i instrumente medicale dar [i `n construc]ia de iazuri cu destina]ie piscicol\ n `nc\lcarea prevederilor de acest gen cuprinse `n Legea Apelor pot aduce o pedeaps\ de p=n\ la un an de `nchisoare sau o amend\ consistent\
Ieri, la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Suceava a confirmat începerea urm\ririi penale fa]\ de Gabriela Carmen Zaharescu, de 43 ani, din municipiul Suceava patroan\ la SC OPTITEHNOMED SRL Suceava,  în sarcina c\reia s-a re]inut faptul c\, în calitate de administrator al acestei societ\]i comerciale a folosit resurse de ap\ pentru o acumulare, constituit\ din cinci  iazuri, f\r\ a de]ine autoriza]ie de gospod\rire a apelor, fapt\ prev\zut\ [i pedepsit\  de articolul 93, alin. 2 lit. a din Legea Apelor 107/1996.
Patroana firmei sucevene care are ca obiect principal de activitate produc]ia de dispozitive, aparate [i instrumente medicale a achizi]ionat `n urm\ cu c=]iva ani circa 10 hectare de teren pe raza comunei Zvori[tea, pe care erau amplasate [i dou\ iazuri pe afluentul ce poart\ chiar numele de „Iaz” al p=r=ului Leahul, ce se vars\ `n Siret. Cele dou\ iazuri erau amenajate `nc\ de pe vremea defunctului CAP din  localitate. Pe l=ng\ acumul\rile deja existente, Gabriela L\z\rescu a decis s\ amenajeze [i altele cu g=ndul de extindere a afacerilor firmei pe care o coordoneaz\ [i `n domeniul piscicol. Nu s-a g=ndit `ns\ c\ pentru a construi iazuri pe cursurile de ap\ este nevoie de aprob\ri. Treaba nu a mers r\u p=n\ `n vara anului trecut c=nd `n urma precipita]iilor abundente din jude], iazurile puse de-a curmezi[ul p=r=ului au `ncurcat r\u curgerea fluent\ a apelor, ajung=ndu-se la inundarea unor suprafe]e importante de culturi agricole dar [i locuin]e din comuna Zvori[tea. Nici digurile iazurilor nu au rezistat prea bine viiturilor iar produc]ia piscicol\ s-a cam dus [i ea la vale. Ajun[i la vremea analizelor, speciali[tii de la SGA Suceava, cunoscu]i deja sucevenilor ca indivizi care intervin abia dup\ ce se produc nenorocirile [i atunci `[i acoper\ incompeten]a [i acceptarea `n teren a persisten]ei tuturor factorilor de risc posibil `n domeniu au f\cut anchet\ la Zvori[tea [i au descoperit-o vinovat\ pentru producerea de pagube `n urma inunda]iilor pe patroana cu iazurile. Ancheta SGA a fost finalizat\ `n luna decembrie a anului trecut iar dup\ un an de cercet\ri suplimentare poli]i[tii [i procurorii au decis `nceperea urm\ririi penale `mpotriva Gabrielei Carmen Zaharescu.
Potrivit prevederilor  cuprinse `n Legea Apelor pentru care este urm\rit\ penal femeia, pot aduce o pedeaps\ de p=n\ la un an de `nchisoare sau o amend\ consistent\.
De men]ionat c\ atunci c=nd a decis s\ `[i amenajeze acumul\rile de ap\ de pe p=r=ul Iaz, patroana suceveanc\ nu a cerut niciun fel de autoriza]ie de nic\ieri, nici m\car de la prim\ria localit\]ii Zvori[tea.  (Neculai RO{CA)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …

No comments

  1. E pacat ca-si bate joc si de nevasta-sa asa cum a facut si face cu toata lumea. Asta da barbat sa scoata castanele din foc cu mana nevestei…

  2. Iazurile sunt ale lui Florin Zaharescu … Gabriela nu a fost nici macar odata acolo …..

  3. Gabriela Carmen Zaharescu sau Gabriela L\z\rescu ???