Tuesday , September 27 2022

Paruiala intre vecini, scandal pornit de la pamant

~n cursul zilei de miercuri, la ora 14.55, Ionela M. din comuna Stulpicani a sesizat prin intermediul serviciului unic de urgen]\ 112, faptul c\ Ioan M. `n v=rst\ de 58 ani din aceea[i localitate a fost lovit cu o ]apin\ de vecinul s\u Constantin M. de 48 ani. Din primele cercet\ri efectuate a rezultat c\ p\r]ile implicate sunt vecini [i între cei doi exist\ o stare conflictual\ de circa [apte ani, ca urmare a stabilirii unei limite de hotar între propriet\]ile acestora.
Poli]i[tii care au investigat cazul, au stabilit c\ miercuri, în jurul orei 14.30, în timp ce Ioan M. se afla în spatele grajdului s\u unde înc\rca gunoi într-o sanie, a avut o alterca]ie cu vecinul s\u Constantin M. privind terenul aflat în litigiu, ocazie cu care acesta din urm\ l-a lovit cu un corp contondent în zona capului [i a spatelui, cauzându-i leziuni. Victima a fost transportat\ la Spitalul ora[ului Gura Humorului, de unde a fost transferat\ la Spitalul Jude]ean Suceava cu diagnosticul „fractur\ cominutiv\ dreapta, politraumatism nivel I, contuzie hemoragic\ cerebroas\ dreapta, fractur\ omoplat drept f\r\ deplasare, fracturi costale C3, C4 drepte”. Ioan M. a r\mas internat pentru continuarea investiga]iilor medicale, urmând s\ fie examinat din punct de vedere medico-legal. Cercet\rile sunt continuate de poli]i[ti sub aspectul comiterii infrac]iunii de v\t\mare corporal\ grav\ cu suspectul în stare de libertate, urmând ca în func]ie de num\rul de zile de îngrijiri medicale [i evolu]ia st\rii de s\n\tate a victimei, s\ fie efectuat\ încadrarea juridic\ a faptei [i s\ se dispun\ procedural. (O.S.)

Vezi si

Laboratoare de informatică și cursuri de digitalizare pentru 600 de copii de la 3 școli din mediul rural, cu sprijinul Fundației Te Aud România și al companiei 3M

Proiectul ”Educație digitală după școală” va începe în această lună și se va derula pe …