Monday , October 3 2022

Parteneriate culturale ale primariilor cu asociatiile de turism

Pre[edintele Consiliul Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a `nt=lnit s=mb\t\, 19 noiembrie a.c., cu instructorii artistici [i cu reprezentan]ii culturali ai prim\riilor din Jude]ul Suceava. ~n cadrul `nt=lnirii, Gheorghe Flutur a insistat pe promovarea autenticului [i a cerut realizarea unor parteneriate ale prim\riilor cu asocia]iile de turism. Consiliul Jude]ean Suceava se va implica [i va sprijini aceste asociaeri care vor putea s\ preia din experien]a Asocia]iei Produs `n Bucovina. S-au stabilit [i detalii privind ac]iunile incluse `n cadrul programului Cr\ciun `n Bucovina.(N.R.)

Vezi si

Sunați la 112 dacă ați văzut acest bărbat!

Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a persoanei dispărute POPESCU CEZAR VASILE, de 41 …