Tuesday , March 5 2024

Parintii au luat cu asalt hipermarket-urile in cautarea ofertelor la rechizite scolare

Parintii au inceput deja sa caute cele mai avantajoase oferte pentru rechizitele copiilor
at=t la orele amiezii, c=t [i spre sear\, s\pt\m=na trecut\, rafturile hipermarket-urilor de la raioanele cu rechizite [colare erau “asaltate” de p\rin]i, veni]i împreuna cu viitorii elevi pentru a cump\ra cele necesare începerii anului [colar p\rin]ii care î[i permit sa le faca pe plac copiilor care doresc rechizite personalizate vor scoate din buzunar sume de dou\-trei ori mai mari în aceasta perioad\, magazinele din marile centre comerciale ofera reduceri la produsele de sezon, astfel ca p\rin]ii pot profita de acestea, pentru a mai mic[ora cheltuiala aferenta începutului de an [colar
Graba p\rin]ilor de a cump\ra copiilor lor cele necesare începerii anului [colar a luat prin surprindere libr\riile, care înca nu au oferte speciale în acest sens. Hipermarket-urile, pe de alta parte, au avut c=[tig de pauza în s\pt\m=na recent încheiat\, pentru ca au preg\tit din timp ofertele care vizeaza aceasta categorie de clien]i. At=t la orele amiezii, c=t [i spre sear\, s\pt\m=na trecut\, rafturile hipermarket-urilor de la raioanele cu rechizite [colare erau “asaltate” de p\rin]i, veni]i împreuna cu viitorii elevi pentru a cump\ra cele necesare începerii anului [colar. De[i unii ar zice ca este înca devreme pentru a-i echipa pe [colari, din discu]iile purtate cu c=]iva p\rin]i afla]i la cump\r\turi, se pare ca graba din acest an are la baza m\rirea TVA-ului [i instabilitatea financiara ce caracterizeaza ]ara noastra în acest moment. De asemenea, am înt=lnit [i p\rin]i care lucreaza în str\in\tate, veni]i în aceasta luna în concediu, care nu au alta variant\, astfel ca au preferat sa cumpere tot ce e necesar înca de acum, sa scape de o grij\. Totu[i, [i sucevenii care [i-au luat concediile în aceasta perioada au preferat sa petreaca o jum\tate de zi în compania copiilor lor, c\ut=nd rechizite [colare, ghiozdane, h\inu]e [i înc\l]\minte, chiar daca ar mai avea la dispozi]ie o luna de zile pentru aceste cump\r\turi.
p\rin]ii care î[i permit sa le faca pe plac copiilor care doresc rechizite personalizate vor scoate din buzunar sume de dou\-trei ori mai mari
Pachetele [colare sunt, [i în acest an, o solu]ie la îndem=na oric\rui p\rinte cu copil în clasele primare, care nu are preten]ii la rechizite personalizate, av=nd imprimata imaginea personajelor preferate din desene animate sau filme pentru copii. Pentru clasele I-II, pachetele pot fi achizi]ionate cu 12,64 lei [i con]in c=te doua caiete tip I [i tip II, c=te trei caiete de matematica [i dictando de 48 file, un bloc de desen, trei coperte de caiet [i un pix mecanic, iar pentru clasele III-IV pre]ul ajunge la 12,39 lei. Pentru clasele V-VIII, suma pe care trebuie sa o scoata din buzunar un p\rinte care vrea sa cumpere un pachet [colar ce con]ine doua caiete de matematic\, trei de rom=n\, un caiet studen]esc de matematica [i doua de rom=n\, c=te un caiet de geografie, biologie, muzic\, un vocabular, doua blocuri de desen, un set de culori [i un pix este de 27,64 lei.
P\rin]ii care doresc sa cumpere separat caietele [i celelalte rechizite necesare au de achitat sume un pic mai mari dec=t anul trecut, [i anume pentru un caiet dictando de 48 file de la 0,65 lei p=na la 2 lei, caiet de matematic\-1 leu, caiete tip I [i II, de la 0,60 la 1 leu, caiete de muzic\, geografie sau biologie-0,8 lei, stilouri se g\sesc contra unor sume între 9-20 lei, penare complet echipate – de la 12,64 lei la 18 lei, plastilin\, de la 1,4 la 5 lei, h=rtie creponat\-de la 2 la 5 lei, iar glase de la 1 la 6 lei, set pensule-5 lei, goa[e, de la 2 la 22 lei, acuarelele pot fi g\site la 1 leu dar [i la 25 lei, seturi de creioane colorate-14 lei la 50 buc\]i sau 10 lei 24 buc\]i, truse geometrice de la 4 lei la 25 lei [.a. Pre]urile sunt stabilite func]ie de calitate, m\rime [i firma pe care o poarta produsele. Astfel, p\rin]ii care î[i permit sa le faca pe plac copiilor care doresc rechizite personalizate vor scoate din buzunar sume de dou\-trei ori mai mari. Cele mai c\utate de feti]e sunt rechizitele care poarta semn\tura Hannah Montana, caz în care un penar costa 56 lei, acurelele 13 lei, culorile 19 lei [i un kit pentru excursie ajunge 50 lei. Pentru b\ie]i, în acest an, sunt puse la dispozi]ie rechizite cu Toys and Play, Drifting, [i nu numai.  [poll id=”7″] reducerile de pre] din marile magazine, o m=na de ajutor întinsa p\rin]ilor de [colari
Ghiozdanele pot fi achizi]ionate cu suma minima de 10 lei de la libr\rii [i 20 lei din hipermarket-uri, ajung=nd la peste 100 lei în libr\rii [i 150 lei în marile magazine, fiind vorba despre cele personalizate, cu personaje din desene animate [i filme pentru copii.
Cu excep]ia copiilor din clasele primare, pentru care p\rin]ii cump\ra uniformele clasice – 30 lei pentru o feti]a [i 50 lei pentru b\iat – elevii din înv\]\m=ntul gimnazial [i liceal trebuie s\-[i comande uniforma [colii, care atinge sume de peste 150 lei. Ar mai fi nevoie de trening [i înc\l]\minte – pantofi [i adida[i pentru orele de educa]ie fizic\, unde ]inuta este obligatorie – care costa între 30-150 lei, func]ie de model, material [i de magazinul de unde îi procura p\rin]ii. În aceasta perioada magazinele din marile centre comerciale ofera reduceri la produsele de sezon, astfel ca p\rin]ii pot profita de acestea, pentru a mai mic[ora cheltuiala aferenta începutului de an [colar. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …