Saturday , May 18 2024

Parcul auto de la Test Prima, mutat in curtea Politiei

Ieri, poli]i[tii suceveni au mai descoperit un utilaj furat folosit de Viorel Juravle la balastiera de la Mili[\u]i u este vorba despre un autocamion folosit la transport de prundi[ u cu o zi `n urm\, alte dou\ utilaje, `n valoare de 160.000 de euro au fost ridicate de la punctul de lucru al societ\]ii de la Bilca u acum doi ani, un alt utilaj furat din occident a fost recuperat de la acela[i punct de lucru din Bilca

Parcul auto al SC Test Prima SRL, apar]in=nd omului de afaceri sucevean Viorel Juravle se adun\, `ncet – `ncet, `n curtea Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Suceava. Dou\ utilaje luni, altul ieri, un altul acum doi ani, au fost ridicate de poli]i[ti dup\ ce s-a dovedit c\ acestea erau furate din str\in\tate, iar Viorel Juravle le-a achizi]ionat [i folosit din plin, f\r\ s\ verifice provenien]a lor. Dup\ patru cazuri `n doi ani se poate aprecia c\ exist\ un contact special `ntre patronul Juravle [i furnizorii unor astfel de utilaje, sustrase din str\in\tate, acesta prefer=nd s\ `[i completeze parcul auto prin intermediul ho]ilor, dec=t s\ se aprovizioneze de pe pia]a legal\.
În cursul zilei de miercuri, 12 septembrie, în continuarea unei ac]iuni demarate cu o zi `nainte, poli]i[tii din cadrul IPJ Suceava au depistat `nc\ o autoutilitar\ reclamat\ ca fiind furat\ din Italia `n parcul auto al SC Test Prima SRL.
Este vorba despre o autoutilitar\ – autotractor, marca IVECO MAGHIRUS, `nmatriculat\ `n Rom=nia `n luna decembrie a anului 2008, care a fost furat\ din Italia `n luna martie a anului 2008.
Autoutilitara era utilizat\ la transportul de balastru, valoarea aproximativ\ a acesteia fiind de 10.000 de euro. În cauz\, s-a întocmit un nou dosar penal fa]\ de Viorel Juravle, administratorul societ\]ii comerciale Test Prima, sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de t\inuire. Autoutilitara a fost ridicat\ [i indisponibilizat\ la sediul IPJ Suceava
~mpotriva lui Juravle s-a `nceput urm\rirea penal\ s\pt\m=na aceasta `ntr-un alt dosar de t\inuire, pentru dou\ utilaje `n valoare total\ de 160.000 de euro
~n cursul zilei de luni, poli]i[tii Sec]iei de Poli]ie G\l\ne[ti a efectuat verific\ri la patru societ\]i comerciale av=nd ca obiect de activitate balastierele, sta]ii de betoane [i sta]ii de sortare, pentru combaterea traficul de autovehicule [i utilaje.
Cu aceast\ ocazie, la SC Test Prima SRL Suceava, cu punct de lucru balastier\, sta]ie de sortare [i sta]ie de betoane în comuna Bilca, firm\ administrat\ de Viorel Juravle, de 54 de ani, cu domiciliul `n comuna P\tr\u]i, au fost verificate trei utilaje [i cinci autoutilitare, stabilindu-se c\ dou\ autoutilitare-betoniere, ce sunt înmatriculate în circula]ie în România, figureaz\ ca fiind urm\rite la nivel interna]ional de c\tre autorit\]ile din Italia, întrucât fac obiectul unor infrac]iuni de furt comise pe teritoriul acestui stat.
Verific\rile efecuate în sistemul informatic Schengen au semnalat faptul c\ autorit\]ile italiene au anun]at c\ o autoutilitar\ betonier\ din este furat\ din data de 27.07.2007, iar cea de-a doua autoutilitar\ betonier\ a fost semnalat\ ca disp\rut\ din 12.06.2008. Ambele autoutilitare erau utilizate la transportul betonului de la sta]ia de betoane din comuna Bilca, spre punctele de lucru ale societ\]ii din ora[ul Vicovu de Sus.
În cauz\ s-a întocmit dosar penal fa]\ de Viorel Juravle, sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de „t\inuire”. Autoutilitarele au fost ridicate [i introduse în custodia Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Suceava, valoare aproximativ\ a acestora fiind de 160.000 euro. Dac\ va fi g\sit vinovat, el risc\ o pedeaps\ o pedeaps\ de la trei luni la [apte ani de pu[c\rie, conform articolului 221 din Codul Penal.
De remarcat c\ `n anul 2010, `n luna septembrie, o descindere a poli]i[tilor a identificat la punctul de lucru Bilca al societ\]ii Test Prima o autobetonier\ dovedit\ ca fiind furat\ din Italia [i care de asemenea a fost ridicat\ `n vederea repatrierii de IPJ Suceava. {i atunci s-a `nceput urm\rirea penal\ `mpotriva patronului Viorel Juravle dar ancheta nu a fost `nc\ finalizat\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

120 de studenți participă la FIA Food Fest 2024

Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, sâmbătă, 18 …

No comments

  1. Subiecte de doi bani…..se vede clar ca is pusi pe capul omului sa-l distruga. Daca mai face cineva cate ceva in orasul ala inseamna ca e “mogul”….ii roade invidia…si domnul ziarist o fi fost platit bine de catre adversarii lui Juravlea sa compuna o asa capodopera,precum cea de ieri si azi…Cautati macar subiecte serioase,veridice…

  2. De ce nu se trimit aceste utilaje inapoi in Italia poate ridicam un pic economia lor ,caci si asa tot ei insceneaza aceste furaturi, iar romanul cumpara si apoi trebuie sa le inapoieze tot lor.
    Fraierul cumpara si pierde.