Monday , March 27 2023

Pana la sfarsitul lunii, profesorii suceveni trebuie sa se decida daca doresc organizarea unor noi proteste sau nu

N Consiliul Na]ional al FSLI, ce a avut loc `n acest weekend la Suceava, a fost organizat cu scopul de a se pune la punct un viitor calendar de proteste n dup\ lungi discu]ii [i dezbateri pe tema `nv\]\m=ntului rom=nesc, care au vizat problemele cu care se confrunt\ angaja]ii din sistem, s-a ajuns la concluzia c\ cel mai indicat este s\ fie consulta]i profesorii pentru a vedea dac\ se mai doresc proteste n p=n\ la sf=r[itul lunii `n curs, `n func]ie de rezultatele referendumului `n r=ndul angaja]ilor din sistem afilia]i la sindicate se vor stabili pa[ii de urmat cu privire la eventuale proteste
Consiliul Na]ional al Federa]iei Sindicatelor Libere din ~nv\]\m=nt (FSLI) a avut loc vineri dup\ amiaz\, la Gura Humorului, jude]ul Suceava. Au fost prezen]i peste 80 de lideri jude]eni din toat\ ]ara [i liderii FSLI – pre[edintele Aurel Cornea, secretarul general Liviu Pop [i prim-vicepre[edintele Simion H\ncescu. Anun]at `nc\ de la `nceputul lunii de c\tre pre[edintele Sindicatului Jude]ean “Spiru Haret” Suceava, afiliat la FSLI, Constantin Cernica, Consiliul Na]ional a fost organizat cu scopul de a se pune la punct un viitor calendar de proteste. Dup\ lungi discu]ii [i dezbateri pe tema `nv\]\m=ntului rom=nesc, care au vizat problemele cu care se confrunt\ angaja]ii din sistem, s-a ajuns la concluzia c\ cel mai indicat este s\ fie consulta]i profesorii pentru a vedea dac\ se mai doresc proteste. P=n\ la sf=r[itul lunii `n curs, `n func]ie de rezultatele referendumului `n r=ndul angaja]ilor din sistem afilia]i la sindicate se vor stabili pa[ii de urmat cu privire la eventuale proteste.
Discu]iile purtate de cei peste 80 de lideri sindicali care reprezint\ interesele a zeci de mii de angaja]i din `nv\]\m=nt s-au conturat `n jurul Legii Educa]iei, al proceselor intentate Ministerului Educa]iei pentru t\ierea a 25% din indemniza]iile de concediu, dar [i disponibiliz\rile din ultima vreme din Inspectoratele jude]ene [i unit\]ile conexe [i nedecontarea navetei.
“Se va merge `n teritoriu s\ se ia pulsul oamenilor ca s\ vedem dac\ vor s\ fac\ proteste. Urmeaz\ apoi ca pe 28-29-30 septembrie s\ ne `nt=lnim din nou `n Consiliu Na]ional, la Bucure[ti, unde vor fi stabili]i pa[ii de urmat. S-a discutat despre Legea Educa]iei, despre procese, despre re]inerea de 25% din concediu, disponibiliz\rile din ultima vreme [i navet\, care constituie o problem\ pentru foarte mult\ lume. La urm\ s-a f\cut un apel c\tre to]i cei care pot s\ schimbe ceva, anume guvernan]i [i parlamentari, care sintetizeaz\ toate problemele momentului”, a declarat Gheorghe {orodoc, liderul Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i.
Potrivit sindicali[tilor, salariile de referin]\ din noua lege a salariz\rii nu vor mai fi cele din 2009, ci actualele salarii, adic\ cele diminuate cu 25 la sut\. Premierul a discutat cu sindicali[tii despre posibile major\ri salariale cu 10-15 la sut\, în 2011, mai mult pentru cei cu venituri mici, precizând c\, în prezent, o treime din popula]ia activ\, respectiv 1,5 milioane de angaja]i, prime[te salariul minim pe economie. Ar urma ca în fiecare an s\ fie dat\ o lege special\ care va stabili nivelul de salarizare, ]inându-se cont de Legea bugetului din anul respectiv.
Decontarea navetei nici nu intr\ `n discu]ie `n acest an, un articol din Legea austerit\]ii preciz=nd foarte clar acest lucru, astfel c\ suplinitorii sunt cei mai afecta]i din punct de vedere financiar, dup\ cum afirm\ sindicali[tii, mare parte din ei renun]=nd la catedre, iar titularii fie [i-au luat concedii f\r\ plat\, fie [i-au depus demisiile din `nv\]\m=nt.
~n leg\tur\ cu reducerea indemniza]iilor de concediu – de care au beneficiat profesorii pe timpul vacan]ei de var\ – liderii FSLI se ocup\ `n acest moment cu preg\tirea dosarelor pentru a ac]iona `n instan]\ Ministerul Educa]iei `n numele celor 9.000 de membri de sindicat de pe raza jude]ului nostru. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Sute de absenți la simularea probei la limba și literatura română a examenului național de Bacalaureat 2023

Simularea probei scrise la limba și literatura română din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea …

No comments

  1. Au reusit sa ne aduca la tacere.Nimeni nu mai reactioneaza in nciun fel.Si prin scoli situatia aduce a dictatura.In curand o sa dispara si libertatea cuvantului si dreptul la opinie.