Friday , May 24 2024

Pana la sfarsitul lunii, profesorii suceveni trebuie sa se decida daca doresc organizarea unor noi proteste sau nu

N Consiliul Na]ional al FSLI, ce a avut loc `n acest weekend la Suceava, a fost organizat cu scopul de a se pune la punct un viitor calendar de proteste n dup\ lungi discu]ii [i dezbateri pe tema `nv\]\m=ntului rom=nesc, care au vizat problemele cu care se confrunt\ angaja]ii din sistem, s-a ajuns la concluzia c\ cel mai indicat este s\ fie consulta]i profesorii pentru a vedea dac\ se mai doresc proteste n p=n\ la sf=r[itul lunii `n curs, `n func]ie de rezultatele referendumului `n r=ndul angaja]ilor din sistem afilia]i la sindicate se vor stabili pa[ii de urmat cu privire la eventuale proteste
Consiliul Na]ional al Federa]iei Sindicatelor Libere din ~nv\]\m=nt (FSLI) a avut loc vineri dup\ amiaz\, la Gura Humorului, jude]ul Suceava. Au fost prezen]i peste 80 de lideri jude]eni din toat\ ]ara [i liderii FSLI – pre[edintele Aurel Cornea, secretarul general Liviu Pop [i prim-vicepre[edintele Simion H\ncescu. Anun]at `nc\ de la `nceputul lunii de c\tre pre[edintele Sindicatului Jude]ean “Spiru Haret” Suceava, afiliat la FSLI, Constantin Cernica, Consiliul Na]ional a fost organizat cu scopul de a se pune la punct un viitor calendar de proteste. Dup\ lungi discu]ii [i dezbateri pe tema `nv\]\m=ntului rom=nesc, care au vizat problemele cu care se confrunt\ angaja]ii din sistem, s-a ajuns la concluzia c\ cel mai indicat este s\ fie consulta]i profesorii pentru a vedea dac\ se mai doresc proteste. P=n\ la sf=r[itul lunii `n curs, `n func]ie de rezultatele referendumului `n r=ndul angaja]ilor din sistem afilia]i la sindicate se vor stabili pa[ii de urmat cu privire la eventuale proteste.
Discu]iile purtate de cei peste 80 de lideri sindicali care reprezint\ interesele a zeci de mii de angaja]i din `nv\]\m=nt s-au conturat `n jurul Legii Educa]iei, al proceselor intentate Ministerului Educa]iei pentru t\ierea a 25% din indemniza]iile de concediu, dar [i disponibiliz\rile din ultima vreme din Inspectoratele jude]ene [i unit\]ile conexe [i nedecontarea navetei.
“Se va merge `n teritoriu s\ se ia pulsul oamenilor ca s\ vedem dac\ vor s\ fac\ proteste. Urmeaz\ apoi ca pe 28-29-30 septembrie s\ ne `nt=lnim din nou `n Consiliu Na]ional, la Bucure[ti, unde vor fi stabili]i pa[ii de urmat. S-a discutat despre Legea Educa]iei, despre procese, despre re]inerea de 25% din concediu, disponibiliz\rile din ultima vreme [i navet\, care constituie o problem\ pentru foarte mult\ lume. La urm\ s-a f\cut un apel c\tre to]i cei care pot s\ schimbe ceva, anume guvernan]i [i parlamentari, care sintetizeaz\ toate problemele momentului”, a declarat Gheorghe {orodoc, liderul Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i.
Potrivit sindicali[tilor, salariile de referin]\ din noua lege a salariz\rii nu vor mai fi cele din 2009, ci actualele salarii, adic\ cele diminuate cu 25 la sut\. Premierul a discutat cu sindicali[tii despre posibile major\ri salariale cu 10-15 la sut\, în 2011, mai mult pentru cei cu venituri mici, precizând c\, în prezent, o treime din popula]ia activ\, respectiv 1,5 milioane de angaja]i, prime[te salariul minim pe economie. Ar urma ca în fiecare an s\ fie dat\ o lege special\ care va stabili nivelul de salarizare, ]inându-se cont de Legea bugetului din anul respectiv.
Decontarea navetei nici nu intr\ `n discu]ie `n acest an, un articol din Legea austerit\]ii preciz=nd foarte clar acest lucru, astfel c\ suplinitorii sunt cei mai afecta]i din punct de vedere financiar, dup\ cum afirm\ sindicali[tii, mare parte din ei renun]=nd la catedre, iar titularii fie [i-au luat concedii f\r\ plat\, fie [i-au depus demisiile din `nv\]\m=nt.
~n leg\tur\ cu reducerea indemniza]iilor de concediu – de care au beneficiat profesorii pe timpul vacan]ei de var\ – liderii FSLI se ocup\ `n acest moment cu preg\tirea dosarelor pentru a ac]iona `n instan]\ Ministerul Educa]iei `n numele celor 9.000 de membri de sindicat de pe raza jude]ului nostru. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Șapte medalii de aur pentru doctoranzi și cadre didactice ale USV, la Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ

Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din …

No comments

  1. Au reusit sa ne aduca la tacere.Nimeni nu mai reactioneaza in nciun fel.Si prin scoli situatia aduce a dictatura.In curand o sa dispara si libertatea cuvantului si dreptul la opinie.