Friday , December 9 2022

Pagube `n valoare de 3.217.000 euro produse de vijelia de la sf=rsitul saptam=nii trecute

Furia naturii care s-a dezl\n]uit s\mb\ta trecut\ a distrus acoperi[urile a 60 de locuin]e [i  4.000 de ha de culturi agricole  N totodat\ au fost afectate 13 tronsoane de drumuri comunale, totaliz=nd aproximativ 57 de km [i patru poduri [i 21 de pode]e
~n urma furiei dezl\n]uite a naturii din data de 16 iulie 2011, valoarea total\ a pagubelor înregistrate în jude]ul Suceava se ridic\ la 13.512.860 lei, echivalentul a 3.217.000 euro.  Prefectul jude]ului, Sorin Arcadie Popescu  a anun]at ieri c\ a fost finalizat\ centralizarea datelor `n teren `n ce prive[te pagubele produse de vijelia de la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute .
În jude]ul Suceava au fost afectate locuin]ele popula]iei, elementele de infrastructur\, cât şi culturile agricole,  din localit\]ile Adâncata, D\rm\neşti, Gr\niceşti, H\n]eşti, Iaslov\], Miliş\u]i, Mitocu Dragomirnei, Todireşti, Zvoriştea.În ceea ce priveşte locuin]ele popula]iei, au fost afectate 69 de locuin]e,  în special acoperişurile iar valoarea pagubelor este estimat\ la 69.000 lei. ~n comuna Gr\nice[ti au fost distruse acoperi[urile a 39 de case `n timp ce la D\rm\ne[ti au fost avariate nou\  locuin]e.  ~n satele Ad=ncata, Iaslov\], Mili[\u]i,Todire[ti, furtuna a distrus acoperi[urile la c=te patru  gospod\rii iar `n comunele Mitocu Dragomirnei [i Zvor=[tea au fost avariate c=te o cas\.
Totodat\,  de pe urma vijelii  a avut de suferit [i infrastructura rutier\  pe 13 tronsoane de drumuri comunale, totalizând 57,84 km, iar valoarea pagubei este estimat\ la 1.828.500 lei.
Prefectul jude]ului, Sorin Popescu a spus c\ au  fost afectate dou\  poduri pe drumuri jude]ene, dou\  pe drumuri comunale şi 21 de pode]e, iar valoarea  estimat\ a pagubelor se ridic\ la suma de 196.400 lei.~n ceea ce prive[te suprafe]ele agricole afectate, prefectul jude]ului Suceava precizeaz\ c\ au fost afectate culturile agricole de pe o suprafa]\ de  4.620 ha teren arabil, pagub\ ce se ridic\ la valoarea total\ de 11.408.960 lei. Cel mai mult au avut de suferit culturile de porumb – 1395 ha, cartofi – 834 ha, plantele de nutre] – 789 ha, grâu – 567 ha, legume – 311,5 ha. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Flutur: Sper ca în 2023 să putem trimite la finanțare tronsonul dintre Pașcani și Suceava al A7. Avem nevoie de această autostradă ca de aer

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a mers, joi, personal în zona unde urmează a …