Sunday , December 4 2022

Pacient cu intoxicatie, `n coma profunda

N un alt caz de intoxica]ie a solicitat medicii din cadrul U.P.U `n cursul serii de s=mb\t\ n b\rbatul se presupune c\ a b\ut antigel [i se afl\, la momentul actual, `n stare foarte grav\ n cu o zi mai devreme, `n spital a fost internat\ o b\tr=n\ cu intoxica]ie cu fum
~n cursul zilei de 30 aprilie, `n jurul orei 22.00, la Unitatea de Primire a Urgen]elor a sosit un pacient `n stare comatoas\ grav\. Flocea Vasile, de 40 de ani din comuna Stulpicani, a fost diagnosticat de medicii urgenti[ti cu intoxica]ie cu subtan]\ necunoscut\ [i com\ de grad III. Cu toate c\ nu se poate spune cu certitudine, se pare c\ b\rbatul b\use dintr-o sticl\ cu antigel. Dac\ aceast\ ipotez\ se va confirma odat\ cu sosirea rezultatelor la probele toxicologice, prognosticul oferit de medici nu este deloc unul `ncurajator. La momentul actual, pacientul este internat la sec]ia de Terapie Intensiv\ a Spitalului Jude]ean Suceava. El va fi ]inut sub supraveghere pentru 72 de ore, timp `n care va fi urm\rit\ evolu]ia st\rii acestuia. De[i prognosticul este rezervat, doctorul urgentist Tiberiu Br\d\]an a precizat c\ se poate constata o evolu]ie lent\ spre insuficien]\ multiorganic\, cu afectarea `n special a func]iilor hepatice [i renale.
Tot cu intoxica]ie s-a prezentat la Spitalul Jude]ean `n dup\-masa zilei de vineri [i Leuciuc Ioana, b\tr=n\ de 78 de ani din {erb\u]i. Se pare c\ femeia tocmai `[i instalase o sob\ nou\, care s-a `nfundat. Fumul a umplut locuin]a `n care b\tr=na, suferind de o tulburare psihic\ care nu i-a permis s\ reac]ioneze lucid, a r\mas pentru c=teva zeci de minute. La momentul actual ea este ]inut\ `nc\ sub supraveghere, dar starea sa este destul de bun\.
Reamintim c\ numai `n primele trei luni ale anului 2011 s-au `nregistrat 41 de cazuri de intoxica]ii la nivelul jude]ului, cu 20% mai multe dec=t `n aceea[i perioad\ a anului 2010. Num\rul acestora a crescut `n cursul lunii aprilie cu mai multe cazuri de intoxica]ii, mai des voluntare dec=t involuntare, cu medicamente sau cu substan]e necunoscute, trei dintre acestea `nregistr=ndu-se `n preajma s\rb\torilor de Pa[ti. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …