Friday , May 24 2024

Opt tineri suceveni, prinsi cu aproape doua kilograme de cannabis

N grupul din care face parte [i un minor, coordonat de un t=n\r `n v=rst\ de 21 de ani, `ncerca s\ pun\ `n v=nzare drogurile cu suma de aproape 5000 de euro n tinerii erau `n aten]ia DIICOT `nc\ de la sf=r[itul lunii octombrie n `nainte de perchezi]iile la domiciliu, cei opt au consumat `mpreuna peste un sfert de kilogram de cannabis

~ncep=nd cu sf=r[itul lunii octombrie, o serie de agen]i ai Serviciului Antidrog din cadrul Brig\zii de Combatere a Criminalit\]ii Organizate Suceava, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, beneficiind de suportul tehnico-logistic al SRI – Direc]ia Jude]ean\ de Informa]ii Suceava, au monitorizat [i documentat activitatea infrac]ional\ a unor tineri de pe raza ora[ului Frasin [i a comunei Stroie[ti din jude]ul Suceava, ce aveau preocup\ri privind procurarea, introducerea în ]ar\ [i vânzarea de droguri de risc – cannabis.
Ace[tia au stabilit c\ t=n\rul Marius Lucaciuc `n v=rst\ de 21 ani din comuna Stroie[ti, jude]ul Suceava, a introdus în România la sfâr[itul lunii octombrie 2010 o cantitate de aproximativ 2 kilograme cannabis, cu scopul de a o vinde unor persoane interesate de consumul sau valorificarea pe mai departe a unor produse prohibite din categoria drogurilor.
În asociere cu al]i [apte tineri, dintre care unul minor, la data de 22 decembrie 2010, pe raza ora[ului Frasin, jude]ul Suceava, Mihai Lucaciuc a oferit spre vânzare întreaga cantitate de droguri unui b\rbat neidentificat, pentru suma de 4700 euro, sum\ ce urma s\ fie împ\r]it\ în mod egal tuturor participan]ilor.
~n seara zilei de 22 decembrie `n jurul orei 19.30, o serie de agen]i ai Serviciului Antidrog din cadrul BCCO, au organizat o serie de activit\]i specifice, prinz=ndu-l `n flagrant pe Mihai Lucaciuc care `mpreun\ cu cinci tineri din grupul s\u, încercau vânzarea cantit\]ii de 1720 grame cannabis.
Ulterior ac]iunii de prindere în flagrant, cu sprijinul lucr\torilor din cadrul Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi Suceava, au fost efectuate patru perchezi]ii domiciliare [i au fost puse în executare dou\ mandate de aducere, fiind conduse la sediul D.I.I.C.O.T. pentru continuarea cercet\rilor [i ceilal]i doi tineri implica]i în tranzac]ia cu droguri de risc.
~n afar\ de Marius Lucaciuc, `n acest dosar sunt cerceta]i doi fra]i ai acestuia, Viorel Constantin [i Adrian Lucian. Din grupul acestora, mai fac parte Lucian Alex Flutur, Dumitru Macovei [i al]i trei fra]i, Emanuel Bogdan, Flaviu [i Daniel R\scol. Cei opt, au consumat cantitatea de 280 grame de cannabis, `n perioada octombrie – decembrie, `ns\ anchetatorii nu exclud posibilitatea ca ace[tia s\ fi v=ndut cantit\]i mici, unor cunoscu]i.
Cercet\rile sunt continuate de procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava pentru identificarea tuturor participan]ilor la s\vâr[irea activit\]ilor infrac]ionale [i tragerea acestora la r\spundere penal\.
Cei opt ar putea fi acuza]i de consum, de]inere [i punere `n v=nzare de droguri de risc [i constituire sau aderare la grup infrac]ional organizat. (Cezar P|UN)

Vezi si

Flutur anunță proiectul „Adâncata la Autostradă”. Primarul Cucu – un campion care a schimbat din temelii fața comunei

Un regal la Adâncata, cum era de așteptat în comuna campionului Viorel Cucu. Sute de …