Friday , February 3 2023

Opt școli din județ, beneficiarele unui proiect de prevenire a abandonului școlar

Scolile beneficiare sunt Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic Cajvana și școlile gimnaziale  Nr.3 Vicovu de Sus, Voitinel, Burla, Drăgoiești, Verești și Mitocu Dragomirnei  

Inspectoratul Şcolar Jude­țean Suceava, în calitate de bene­­fi­ciar, în parteneriat cu Aso­­cia­ția „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, a prezentat proiectul „PRO-EDU – PRO­grame inovative persona­lizate în funcție de nevoile edu­caționale”, în cadrul conferinței de lansare ce a avut loc ieri.

Prin acest proiect, Inspectoratul Şcolar Județean Suceava propune promovarea unor servicii educaționale de calitate în județ, orientate înspre nevoile elevilor și ale școlii incluzive, prin creșterea participării la învă­țământul antepreșcolar și preșcolar a copiilor cu cerințe educaționale speciale, asigurarea accesului egal la o edu­ca­ție de calitate, cu accent pe co­piii aparținând minorității rome, din mediul rural și comunități dezavantajate socio-economic, pe reintegrarea tinerilor în sistemul educațional, precum și îmbunătățirea  competențelor personalului didactic din învă­țământul preuniversitar.

Proiectul va fi implementat în opt unități școlare din județul Suceava, și anume Liceul Teh­nologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic Cajvana și școlile gimnaziale  Nr.3 Vicovu de Sus, Voitinel, Burla, Drăgoiești, Verești și Mitocu Dra­gomirnei, grupul țintă incluzând  821 persoane, 60 de ante-preșcolari, 100 de preșcolari, 420 de școlari și 100 de tineri și adulți din programe de tip “A Doua Sansă” și 141 de persoane aparținând personalului didactic sau personalului de sprijin, inclusiv mediatori școlari, dintre care 16 persoane aparținând echipelor manageriale. Proiectul „PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate în funcție de nevoile educaționale” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pro­iectul are o durată de 36 de luni și un buget de 8.731.294,41 lei. (Cristina RUŞTI)

 

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …