Friday , May 24 2024

Opt localitati sucevene vor primi noua milioane de euro de la Fondul de Mediu pentru canalizare si statii de epurare

Comunele Ad=ncata, Iacobeni, {cheia, Moara, Poieni Solca, {aru Dornei [i ora[ele Liteni [i Salcea vor beneficia, de la Fondul de Mediu, de nou\ milioane de euro, bani care vor fi da]i pentru lucr\ri la re]elele de canalizare [i de epurare.
Potrivit pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Ghgeorghe Flutur, proiectul se adreseaz\ unui num\r de 25.000 de locuitori [i numai `n comuna {cheia vor fi construite re]ele de canalizare pe o lungime de 32 de kilometri.
Pe de alt\ parte, s\pt\m=na viitoare va fi organizat\ licita]ia pentru desemnarea firmei care va executa lucr\ri de introducere de re]ele de ap\ [i canalizare `n 13 localit\]i din jude] prin Programul Na]ional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), valoarea investi]iei fiind de 20 de milioane de euro.
Lucr\rile prin PNDI, c=t [i cele finan]ate din Fondul de Mediu, se al\tur\ celor din jude]ul Suceava care se afl\ `n derulare un proiect `n valoare de 120 de milioane de euro finan]at prin Programul Opera]ional Sectorial (POS) Mediu de reabilitare [i extindere a re]elelor de ap\ [i canalizare. ~n acest din urm\ proiect, este vorba de cinci zone, beneficiari fiind peste 150.000 de persoane. (D.P.)

Vezi si

Drum proaspăt asfaltat în Siret. Cum a întors Flutur în favoarea lui o ”glumiță” de campanie care a făcut valuri pe Internet

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, au trimis o fotografie …