Saturday , January 28 2023

Olimpicii suceveni, premiati la Bucuresti


Luni, la Palatul Na]ional al Copiilor din Bucure[ti a avut loc festivitatea  de premiere  a olimpicilor suceveni care au ob]inut distinc]ii la olimpiadele [i concursurile interna]ionale în anul [colar 2009-2010, a profesorilor care i-au preg\tit [i a unit\]ilor [colare  de provenien]\ ale acestora.
Din jude]ul nostru au participat 6 elevi laurea]i [i 6 cadre didactice, conform urm\toarelor rezultate ob]inute: Constantin Popa, care a ob]inut medalia de brozn la Olimpiada Interna]ional\ de Geografie, de la Colegiul Na]ional Nicu Gane din F\lticeni, coordonat de profesorul doctor Marcel Porof, Andreea C=mpan, care a ob]inut locul II la Olimpiada Interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\, preg\tit\ de profesoara Sextilia Cr\ciun de la {coala cu clasele I-VIII nr. 3 Suceava; Sabinne Marie }\ranu, care a ob]inut locul I la Olimpiada interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\ rom=n\, preg\tit\ de profestorul Gheorghe C=rstean de la Colegiul Na]ional Petru Rare[; Mihai Vasile C=rj\, locul III la Olimpiada interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\ român\ `ndrum\tor profesor Domnica Oniga de la Colegiul Na]ional {tefan cel Mare; {tefan Ionu] Blesneag, care a ob]inut medalia de bronz la Olimpiada Interna]ional\ de fizic\, `ndrumat de profesoara Anca Greculeac de la Colegiul Na]ional Petru Rare[ [i Iustina Cr\ciun, medaliat\ cu bronz la Olimpiada interna]ional\ de Astronomie, `ndrumat\ de profesorul Petru Cr\ciun de la Colegiul Tehnic Mihai B\cescu din F\lticeni.
Elevii, profesorii îndrum\tori [i unit\]ile [colare au primit diplome [i premii în bani cu valori între  3000 [i 5300 lei. (O.S.)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …