Saturday , April 13 2024

Olimpicii suceveni, premiati la Bucuresti


Luni, la Palatul Na]ional al Copiilor din Bucure[ti a avut loc festivitatea  de premiere  a olimpicilor suceveni care au ob]inut distinc]ii la olimpiadele [i concursurile interna]ionale în anul [colar 2009-2010, a profesorilor care i-au preg\tit [i a unit\]ilor [colare  de provenien]\ ale acestora.
Din jude]ul nostru au participat 6 elevi laurea]i [i 6 cadre didactice, conform urm\toarelor rezultate ob]inute: Constantin Popa, care a ob]inut medalia de brozn la Olimpiada Interna]ional\ de Geografie, de la Colegiul Na]ional Nicu Gane din F\lticeni, coordonat de profesorul doctor Marcel Porof, Andreea C=mpan, care a ob]inut locul II la Olimpiada Interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\, preg\tit\ de profesoara Sextilia Cr\ciun de la {coala cu clasele I-VIII nr. 3 Suceava; Sabinne Marie }\ranu, care a ob]inut locul I la Olimpiada interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\ rom=n\, preg\tit\ de profestorul Gheorghe C=rstean de la Colegiul Na]ional Petru Rare[; Mihai Vasile C=rj\, locul III la Olimpiada interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\ român\ `ndrum\tor profesor Domnica Oniga de la Colegiul Na]ional {tefan cel Mare; {tefan Ionu] Blesneag, care a ob]inut medalia de bronz la Olimpiada Interna]ional\ de fizic\, `ndrumat de profesoara Anca Greculeac de la Colegiul Na]ional Petru Rare[ [i Iustina Cr\ciun, medaliat\ cu bronz la Olimpiada interna]ional\ de Astronomie, `ndrumat\ de profesorul Petru Cr\ciun de la Colegiul Tehnic Mihai B\cescu din F\lticeni.
Elevii, profesorii îndrum\tori [i unit\]ile [colare au primit diplome [i premii în bani cu valori între  3000 [i 5300 lei. (O.S.)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …