Friday , August 19 2022

Oferta USV privind numarul de locuri scoase la concurs in sesiunea din vara va fi asemanatoare cu cea din 2010

In textul unei legi aprobate de Senatul Rom=niei la finalul lunii aprilie apare no]iunea de ‚cifr\ de [colarizare’, termen incompatibil cu no]iunea de „grant” vehiculat p=n\ acum. “Dac\ nu vom primi l\muriri concrete `n cel mai scurt timp, vom face publice o serie de cifre de [colarizare pentru admiterea din var\, cifre care vor fi asem\n\toare cu cele din 2010”, a declarat rectorul USV, Valentin Popa

Anul academic 2012- 2013 se anun]a a fi anul schimb\rilor majore `n `nv\]\m=ntul universitar, dat fiind faptul c\ erau anun]ate o serie de modific\ri radicale `n ceea ce prive[te metodologia de alocare a fondurilor pentru finan]area studen]ilor.
Fo[tii reprezentan]i ai MECTS au stabilit o serie de reglement\ri [i nout\]i care urmau s\ schimbe politica de finan]are a absolven]ilor `nmatricula]i `n toamna lui 2012. Din anul universitar 2012-2013, studen]ii erau anun]a]i c\ nu mai primesc locuri bugetate, ci granturi de studiu, iar ministerul de resort trebuia s\ stabileasc\ num\rul granturilor pentru fiecare domeniu în parte, dar [i valoarea acestora.
Dac\ cel pu]in pentru cei care `n vara acestui an `[i vor `ncheia socotelile cu liceul lucrurile p\reau destul de neclare, o serie de noi documente emise de c\tre Senatul Rom=niei bulverseaz\ din nou modalitatea de admitere.
„~n textul unei legi aprobate de Senatul Rom=niei la finalul lunii aprilie apare no]iunea de ‚cifr\ de [colarizare’, termen incompatibil cu no]iunea de „grant” vehiculat p=n\ acum. Contradic]ia de termeni deruteaz\ `ntreg sistemul universitar [i am=n\ [i mai mult elaborarea unei metodologii de admitere. Nu se cunoa[te cum vor fi corelate granturile cu cifrele de [colarizare. Dac\ nu vom primi l\muriri concrete `n cel mai scurt timp, vom face publice o serie de cifre de [colarizare care vor fi asem\n\toare cu cele din 2010”, a explicat prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul institu]iei de `nv\]\m=nt superior din Suceava. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Angajații Spitalului Județean care au stat mai mult de zece zile în concediu trebuie să se testeze Covid când revin la muncă

S-a luat această decizie din cauza creșterii numărului de cazuri de Covid. Reprezentanții DSP avertizează …