Sunday , April 14 2024

O suceveanca de doar 14 ani, tanara speranta a muzicii populare bucovinene

N Mihaela Raluca Gemanariu se poate m=ndri cu  c`teva diplome ob]inute la concursuri [i festivaluluri de muzic\ popular\ n primii pa[i f\cu]i pe treptele [colii au `nsemnat pentru Mihaela Raluca [i primii pa[i f\cu]i `n universul muzicii populare
Mihaela Raluca Gemanariu, `n v=rst\ de 14 ani,  [i-a descoperit pasiunea pentru muzic\ popular\ `n  urm\ cu patru ani  pe vremea c=nd era elev\ la [coala General\ nr. 10 din cartierul sucevean Burdujeni. ~nv\]\toarea Daniela Babii Daniela a fost cea care o sesizat c\ eleva ei are o voce deosebit\  [i i-a insuflat dragostea fa]\ de muzica popular\. Dasc\lul a fost cel care a sugerat mamei s\ o transfere la sec]ia muzic\ a  Colegiului Art\ “Ciprian Porumbescu” din Suceava unde este elev\ [i `n prezent. Talentul [i valoarea sa artistic\ au fost atestate ulterior, de importantele premii primite la numeroasele festivaluri folclorice la care a participat. “ ~n clasa a IV a am participat la Concursul “C\t\lina” unde am ob]inut o men]iune iar apoi am observat c\ `mi pl\cea enorm s\ m\ fac auzit\ [i m\ bucuram de fiecare dat\ de r\splata cu aplauze. Am decis s\ merg mai departe [i am participat la alte festivaluri-concurs unde m-am clasat printre primii trei c`[tig\tori”, spune t=n\ra interpret\. Primii pa[i f\cu]i pe treptele [colii au `nsemnat pentru Mihaela Raluca [i primii pa[i f\cu]i `n universul muzicii populare. Festivalul concurs de la Bistri]a i-a adus tinerei talente  diploma de cel mai bun artist. Se preg\te[te c=te dou\ ore zilnic la Palatul Copiilor din Suceava al\turi de alte tinere talente [i de  profesori de canto . Ea poveste[te c\ acas\ nu prea are timp de joac\, chiar dac\ are foarte mul]i prieteni care o roag\ s\ ias\ `n fa]a blocului m\car pentru o jum\tate de or\. „Nu prea am timp de joac\. Mai mult stau cu cei de la Palatul Copiilor dec=t cu prietenii de la bloc. C=nd am debutat oficial nu aveam un costum popular al meu, a[a c\ am `mprumutat unul. Dup\ ce mi-am cump\rat prima ]inut\ de spectacol din zona Sucevei am `nceput s\ `mi adun [i c`ntece tot din `mprejurimi. Nu pot s\ spun c\ am neap\rat un idol. ~mi place s\ ascult c=ntecele distinsei doamne a folclorului rom=nesc din Bucovina, Sofia Vicoveanca dar vreau s\ am stilul meu de interpretare. Cel mai mult m\ reprezint\ melodiile de joc, pentru c\ `mi reflect\ mie firea Pentru mine muzica popular\ este ceva ce fac din suflet [i care `mi mi-a adus primii banii. Am c=ntat la Balul Gospodarilor din comuna Berchi[e[ti”, ne-a mai spus micu]a interpret\.
Ea e `ndr\gostit\ de muzica popular\ [i de portul tradi]ional. Chiar dac\ este `nc\ la o v=rst\ fraged\ , Mihaela Raluca  [tie c\ doar repet=nd [i `nv\]=nd poate ajunge `ntr-o zi la fel ca [i interpre]ii de muzic\ popular\ pe care `i vede mai mereu la televizor. Feti]a  spune c\ nu are nici o emo]ie atunci c=nd urc\ pe scen\, mai ales c\, de fiecare dat\ atunci c=nd c=nt\ `n fa]a publicului `[i g\se[te p\rin]ii `n primele r=nduri. „Dac\ vine mama cu mine totul e bine Pot s\ c=nt [i nu am nici un fel de emo]ie. Am multe melodii populare care `mi plac [i pe care le-a[ asculta mereu [i de aceea mi-ar place ca [i ceilal]i s\ le aud\ “, spune micu]a. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …