Monday , March 4 2024

O statie de autobuze va fi facuta `n apropiere de scoala din Itcani

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a cerut, ieri, conducerii SC Transport Public Local  SA Suceava, al c\rui ac]ionar unic este Consiliul Local Suceava, s\ amenajeze `n regim de urgen]\ o sta]ie de autobuz `n zona {colii „Grigore Alexandru Ghica” – fosta {coal\ General\ Nr. 7 din cartierul I]cani. Ion Lungu a spus c\ a mai avut discu]ii pe aceast\ tem\ cu directorul TPL, `ns\ „dumnealui s-a `mpotmolit pe undeva”. Luni, primarul a participat la festivit\]ile de deschidere a anului [colar de la mai multe [coli din ora[, prima fiind cea din cartierul I]cani. Ajuns acolo, p\rin]ii [i profesorii prezen]i i-au cerut primarului s\ ]in\ cont de ce au solicitat mai demult cu privire la organziarea unei sta]ii pentru autobuze [i microbuze `ntr-o zon\ din apropierea [colii. La o [edin]\ comandament care a avut loc ieri la Prim\rie cu privire la mai multe lucr\ri care se efectueaz\ `n ora[ [i la coordonarea acestora, [eful Biroului Poli]iei Rutiere, comisarul [ef Lauren]iu Hermeniuc, a atras aten]ia c\ pe unele por]iuni de pe strada Gheorghe Doja ar trebui s\ se fac\ lucr\ri de refacere [i amenajare. Atunci primarul a spus c\ vor fi f\cute `n condi]iile `n care tot pe strada respectiv\, `n apropiere de intersec]ia cu strada Epaminonda Bucevschi, va fi f\cut\ o sta]ie de microbuze [i autobuze. „Oamenii au dreptate. Chiar dac\ uneori sunt numai doi sau trei c\l\tori oamenii trebuie s\ beneficieze de transport public mai ales c\ Prim\ria face eforturi [i pl\te[te subven]ii la TPL pentru aceste pierderi pe care nu le poate acoperi. E o problem\ banal\ s\ amenajezi o sta]ie de autobuz. Am mai dat tem\ directorului TPL `ns\ dumnealui s-a `mpotmolit undeva pe la Poli]ie pentru ob]inerea avizului”, a declarat Ion Lungu. El a mai spus c\ urmeaz\ a se clarifica problema [i a se stabili loca]ia dup\ ce Poli]ia va da avizul. (D.P.)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …