Sunday , March 3 2024

O parte din modulele trimise pentru sinistrati nu sunt locuite

N potrivit Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\, `n comuna P\tr\u]i sunt trimise 12 module, `ns\ prefectul de Suceava spune c\ `n doar patru din acestea stau familii sinistrate, restul locuind mai mult pe la rude sau pe la prieteni

Nu toate familiile sinistrate accept\ s\ locuiasc\ `n modulele trimise `n localit\]ile sucevene afectate de inunda]ii. Potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) „Bucovina” al Jude]ului Suceava, locotenent Ioana Istrate, `n diverse localit\]i din jude] sunt trimise mai multe module, func]ie de cererile transmise de prim\rii la Comitetul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\. Num\rul modulelor se poate modifica de la o zi la alta, `n func]ie de solicit\rile prim\riilor sau de notific\rile acestora prin care anun]\ c\ nu se mai impune ca unul sau mai multe module s\ fie folosite. ~n total, potrivit ISU Suceava, erau 44 de module `n jude], cele mai multe fiind trimise la P\tr\u]i unde sunt 12.
~n fiecare modul ar trebui s\ locuiasc\ o familie sinistrat\ p=n\ la data la care se finalizeaz\ o nou\ cas\. „Doar patru familii din cele de la P\tr\u]i locuiesc `n module. Restul stau mai mult pe la rude”, a declarat, `ns\, prefectul de Suceava, Sorin Popescu. Potrivit acestuia, de[i la P\tr\u]i era cea mai mare problem\ `n ce prive[te lucr\rile la reconstruc]ia caselor, la ora actual\ nu mai sunt probleme majore [i este de p\rere c\ p=n\ `n cursul lunii noiembrie, familiile sinistrate se vor putea muta `n case noi, f\r\ a mai locui pe la rude sau `n module.
Potrivit purt\torului de cuv=nt al ISU Suceava, `n jude] mai sunt amplasate module `n H=n]e[ti, Fr\t\u]ii Noi, Siret, }ibeni, Gr\nice[ti, Sucevi]a, Brodina, Volov\], Dorne[ti, Com\ne[ti [i Todire[ti. (D.P.)

Vezi si

Ordin de protecție emis de polițiști împotriva unui bărbat din Vicovu de Sus care și-a dat mama afară din casă și a jignit-o

Vineri, la  ora 13:00, polițiștii din Vicovu de Sus au fost sesizaţi  de către o …